Вітальне слово декана!

Шановні колеги, студенти та абітурієнти!

Фізико-енергетичний факультет є одним з наймолодших факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, але він динамічно розвивається щодня.

Місія факультету: примножуючи традиції ХНУ імені В.Н. Каразіна, використовуючи як традиційні, так і новітні освітні технології та здійснюючі інтеграцію науки та освіти, готувати фахівців здатних вирішувати наукові питання в галузі енергетики, активно брати участь у виробництві, розповсюдженні та використанні новітніх фундаментальних і прикладних знань з метою розвитку енергетичної незалежності України та підвищення економії ресурсів країни.

Наша мета: підготовка висококваліфікованих фахівців для роботи в науково-дослідних інститутах та на підприємствах енергетичного комплексу за напрямами: теплова енергетика, нетрадиційна енергетика та альтернативні джерела енергії, інформаційні технології в енергетичних системах, енергоефективність та ресурсозбереження.

На даний час на факультеті реалізується:

•підготовка бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю прикладна фізика та наноматеріали, освітня програма – прикладна фізика енергетичних систем, спеціалізації: інформаційні технології обробки даних в фізико-енергетичних системах, фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології, теплофізика та молекулярна фізика.

•підготовка бакалаврів за спеціальністю безпека життєдіяльності (охорона праці).

Для підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів, виконання наукових досліджень існують 4 кафедри факультету, до складу яких входять: 1 академік, 11 докторiв, 19 кандидатiв наук.

Загальна кількість викладачів зі ступенем та званням по факультету - 88,5%.

Такий науковий потенціал і співробітництво з провідними науково-дослідними інститутами України дає унікальні можливості для міждисциплінарних досліджень.

Навчання на фізико-енергетичному факультеті - це можливість отримати вищу освіту за широко затребуваними на сьогоднішній день спеціалізаціями та зробити свій внесок у розвиток енергонезалежності нашої країни.

Запрошуємо Вас на наш факультет!

З повагою, декан ФЕФ

кандидат технічних наук

Гарячевська І.В.