Вітальне слово декана!

Шановні колеги, студенти та абітурієнти! Вітаю Вас!

Місія навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики: примножуючи традиції Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, використовуючи як традиційні, так і новітні освітні технології та здійснюючи інтеграцію науки та освіти, готувати фахівців здатних вирішувати наукові питання в галузі енергетики, активно брати участь у виробництві, розповсюдженні та використанні новітніх фундаментальних і прикладних знань з метою розвитку енергетичної незалежності України та підвищення економії ресурсів країни.

Наша мета: підготовка висококваліфікованих фахівців для роботи в науково-дослідних інститутах та на підприємствах енергетичного комплексу за напрямами: теплова енергетика, нетрадиційна енергетика та альтернативні джерела енергії, інформаційні технології в енергетичних системах, енергоефективність та ресурсозбереження.

На даний час в інституті реалізується:

• підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали за наступними освітніми програмами: прикладна фізика енергетичних систем, комп’ютерна фізика, прикладна фізика нетрадиційної енергетики.

• підготовка бакалаврів за спеціальністю 144 Теплоенергетика за освітньою програмою: Моделювання енергетичних систем та енергоефективність.

• підготовка аспірантів за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Для підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів, виконання наукових досліджень існують 3 кафедри інституту, до складу яких входять: 7 докторiв, 18 кандидатiв наук.

Загальна кількість викладачів зі ступенем та званням в інституті - 88,5%.

Такий науковий потенціал і співробітництво з провідними науково-дослідними інститутами України дає унікальні можливості для міждисциплінарних досліджень.

Навчання і навчально-науковому інституті комп’ютерної фізики та енергетики - це можливість отримати вищу освіту за широко затребуваними на сьогоднішній день спеціалізаціями та зробити свій внесок у розвиток енергонезалежності нашої країни.

Запрошуємо Вас до нашого інституту!

З повагою, директор ННІ КФЕ

кандидат технічних наук

Ірина ГАРЯЧЕВСЬКА