Вітальне слово декана!

Шановні колеги, студенти та абітурієнти!

Фізико-енергетичний факультет є одним з наймолодших факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, але він динамічно розвивається щодня.

Місія факультету: примножуючи традиції ХНУ імені В.Н. Каразіна, використовуючи як традиційні, так і новітні освітні технології та здійснюючі інтеграцію науки та освіти, готувати фахівців здатних вирішувати наукові питання в галузі енергетики, активно брати участь у виробництві, розповсюдженні та використанні новітніх фундаментальних і прикладних знань з метою розвитку енергетичної незалежності України та підвищення економії ресурсів країни.

Наша мета: підготовка висококваліфікованих фахівців для роботи в науково-дослідних інститутах та на підприємствах енергетичного комплексу за напрямами: теплова енергетика, нетрадиційна енергетика та альтернативні джерела енергії, інформаційні технології в енергетичних системах, енергоефективність та ресурсозбереження.

На даний час на факультеті реалізується:

підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали за наступними освітніми програмами: прикладна фізика енергетичних систем, комп’ютерна фізика, прикладна фізика нетрадиційної енергетики.

підготовка аспірантів за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Для підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів, виконання наукових досліджень існують 4 кафедри факультету, до складу яких входять: 1 академік, 11 докторiв, 19 кандидатiв наук.

Загальна кількість викладачів зі ступенем та званням по факультету - 88,5%.

Такий науковий потенціал і співробітництво з провідними науково-дослідними інститутами України дає унікальні можливості для міждисциплінарних досліджень.

Навчання на фізико-енергетичному факультеті - це можливість отримати вищу освіту за широко затребуваними на сьогоднішній день спеціалізаціями та зробити свій внесок у розвиток енергонезалежності нашої країни.

Запрошуємо Вас на наш факультет!

З повагою, декан ФЕФ

кандидат технічних наук

Гарячевська І.В.