Навчально-методичний комплекс


Дисципліна Викладач
1 Аналітична геометрія ст. викл. Віхтинська Т.Г.
2 Багатовимірні масиви даних доц. Лісін Д.О.
3 Веб-дизайн для фізико-технічних застосувань доц. Гарячевська І.В.
4

Вища алгебра і диференціальна геометрія

проф. Нємченко К.Е., асист. Караєв А.О.

5

Диференціальне числення

доц. Леонов О.С.

6 Електродинаміка проф. Нємченко К.Е.
7 Інтегровані середовища розробки доц. Гарячевська І.В.
8

Лінійна алгебра

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

9 Квантова механіка проф. Нємченко К.Е.
10 Комп'ютерна симуляція в фізиці проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.
11 Методи скінченніх та граничних елементів проф. Стрельнікова О.О.
12

Основи програмування 1 семестр

доц. Гарячевська І.В.

13 Основи програмування 2 семестр доц. Гарячевська І.В.
14

Прикладні пакети для фізичних застосувань

проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.

16

Спеціальні розділи з математики

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

17 Сучасні методи математичного моделювання проф. Нємченко К.Е., доц. Рогова С.Ю.
18 Тензорне обчислення в математичному моделюванні процесів в енергетиці проф. Максименко-Шейко К.В.
19

Теорія ймовірності та математична статистика

проф. Нємченко К.Е., доц. Вербицький В.І.

20 Теорія обробки сигналів та зображень проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.
21

Чинники успішного працевлаштування

проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.