Анотації курсів

 1. " Математичний аналіз"
 2. "

  Теорія ймовірностей і математична статистика

  "

 3. "

  Програмована логіка у фізичних додатках

  "

 4. "

  Комп'ютерні моделі в нетрадиційних енерготехнологій

  "

 5. "

  Системи автоматизованого проектування у фізико-енергетичних системах

  "

 6. "

  Основи радіоелектроніки, програмована електроніка

  "

 7. "

  Об'єктно-орієнтоване програмування (С ++)

  "

 8. "

  Комп'ютерна графіка та основи програмування

  "

 9. "

  Управління складними системами у фізиці та енергетики

  "

 10. "

  Застосування складних алгоритмів в задачах енергетики

  "

 11. "

  Теплообмін в полях відцентрових сил

  "

 12. "

  Тензорні обчислення в моделюванні процесів в енергетиці

  "

 13. "

  Моделювання фізичних полів

  "

 14. "

  Диференційне рівняння

  "

 15. "

  Конструктивні засоби математичного моделювання

  "