Робочі програми навчальних дисциплін КІТФЕС

Шаблон оформлення дипломної роботи

Шаблон оформлення дипломної роботи

Робочі програми

Дисципліна

Викладач

1

Веб-дизайн для фізико-технічних застосувань

доц. Гарячевська І.В.

2

Вступ до теорії обробки сигналів і зображень

проф. Нємченко К.Е.

3

Електродинаміка

проф. Нємченко К.Е.

4

Електродинаміка суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е.

5

Інтегровані середовища розробки

доц. Гарячевська І.В.

6

Квантова механіка 3 курс

проф. Нємченко К.Е.

7

Квантова механіка 4 курс

проф. Нємченко К.Е.

8

Конструктивні засоби математичного моделювання та їх застосування

проф. Максименко-Шейко К.В.

9

Лабораторія комп'ютерних технологій в фізиці

проф. Нємченко К.Е., доц. Рогова С.Ю.

10

Лінійна алгебра і аналітична геометрія 1 семестр

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

11

Лінійна алгебра і аналітична геометрія 2 семестр

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

12

Математичний аналіз 1 семестр

доц. Леонов О.С.

13

Моделювання фізичних полів

проф. Максименко-Шейко К.В.

14 Новітні технології обробки даних у фізиці доц. Лісін Д.О.
15 Oб'єктно-орієнтоване програмування 2 курс 1 семестр проф. Нємченко К.Е.
16 Oб'єктно-орієнтоване програмування 2 курс 2 семестр проф. Нємченко К.Е.
17 Oб'єктно-орієнтоване програмування 3 курс 1 семестр проф. Нємченко К.Е.

18

Обробка даних фізичних експериментів

доц. Лісін Д.О.

19

Основи комп'ютерних технологій в фізиці

доц. Лісін Д.О.

20

Основи програмувальної електроніки

доц. Сухов Р.В.

21

Основи програмування

доц. Гарячевська І.В.

22 Практикум з цифрової електроніки доц. Сухов Р.В.

23

Спеціальні розділи з математики ПФЕС, ПФНЕ

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

24

Тензорне обчислення в математичному моделюванні процесів в фізиці

проф. Максименко-Шейко К.В.

25

Теорія обробки зображень

проф. Нємченко К.Е.

26 Цифрова електроніка доц. Сухов Р.В.

27

Фізика суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.