Робочі програми навчальних дисциплін КІТФЕС

Шаблон оформлення дипломної роботи

Шаблон оформлення дипломної роботи

Робочі програми

Дисципліна Викладач
1 Автоматизована діагностика та керування складними комплексами проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.
2

Актуальні проблеми сучасної прикладної фізики та наноматеріалів

доц. Лісін Д.О.
3 Аналітична геометрія проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.
4

Багатовимірні масиви даних КФ

доц. Лісін Д.О.
5 Багатовимірні масиви даних ПФ доц. Лісін Д.О.
6 Веб-дизайн для фізико-технічних застосувань доц. Гарячевська І.В.
7 Великі дані в енергетиці та фізиці доц. Лісін Д.О.
8

Вища алгебра і диференціальна геометрія

проф. Нємченко К.Е., асист. Караєв А.О.

9 Вступ до методів обробки зображень

проф. Нємченко К.Е.

10

Диференціальне числення

доц. Леонов О.С.
11 Додаткові розділи з об’єктно – орієнтованого програмування ст. викл. Кофман О.Й.
12 Додаткові розділи обробки сигналів

проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.

13 Додаткові розділи С++, С#, Java

проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.

14 Електродинаміка

проф. Нємченко К.Е.

15 Застосування паралельних обчислень доц. Лісін Д.О.
16 Застосування складних алгоритмів в задачах енергетики

ст. викл. Кофман О.Й.

17 Інтегральне числення доц. Леонов О.С.
18

Інтерговані середовища розробки

доц. Гарячевська І.В.
19

Інформаційні технології в енергетичних системах

ст. викл. Кофман О.Й.
20 Інформаційні технології у прикладній фізиці доц. Лісін Д.О.
21 Комп'ютерна симуляція в фізиці проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л., доц. Рогова С.Ю.
22 Конструктивні засоби математичного моделювання та їх застосування

проф. Максименко-Шейко К.В.

23 Лабораторія з інформаційних технологій ст. викл. Кофман О.Й.
24 Лабораторія комп'ютерних технологій в фізиці

доц. Лісін Д.О.

25 Лінійна алгебра проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.
26 Логіка що програмується у фізичних застосуваннях

ст. викл. Кофман О.Й.

27

Математична статистика та обробка статистичних даних

доц. Гарячевська І.В.
28 Математичне моделювання фізичних полів з гвинтовим типом симетрії

проф. Максименко-Шейко К.В.

29 Математичне моделювання фізичних полів

ст. викл. Кофман О.Й.

30 Математичний аналіз проф. Нємченко К.Е., доц. Вербицький В.І.
31 Методи наближених розрахунків проф. Стрельнікова О.О.
32 Методи оптимального проектування

проф. Стрельнікова О.О.

33 Методи скінченніх та граничних елементів проф. Стрельнікова О.О.
34 Механіка суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.

35 Моделювання процесів в енергетичних системах

доц. Рогова С.Ю.

36 Об’єктно-орієнтоване програмування доц. Сухов Р.В., доц. Рогова С.Ю.
37 Обробка даних фізичних експериментів

доц. Лісін Д.О.

38 Обробка сигналів доц. Лісін Д.О.
39 Основи комп’ютерного моделювання фізичних процесів ст. викл. Кофман О.Й.
40 Основи обробки даних

проф. Нємченко К.Е.

41 Основи обчислювальних процесів та алгоритмів

доц. Лісін Д.О.

42 Основи програмувальної електроніки

доц. Сухов Р.В.

43

Основи програмування 1 курс

доц. Гарячевська І.В.
44 Основи програмування 2 курс доц. Гарячевська І.В.
45 Прикладні пакети в фізиці доц. Лісін Д.О.
46 Програмування в фізичному експерименті доц. Сухов Р.В.
47 Прикладні пакети для фізичних застосувань проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.
48 Спеціальні розділи з математики КФ

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

49 Спеціальні розділи з математики ПФ проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.
50 Тензорне обчислення в математичному моделюванні процесів в енергетиці проф. Максименко-Шейко К.В.
51 Теорія алгоритмів доц. Лісін Д.О.
52

Теорія ймовірності та математична статистика

проф. Нємченко К.Е., доц. Вербицький В.І.

53 Теорія обробки сигналів та зображень проф. Нємченко К.Е.
54 Фізична кінетика та статистична механіка проф. Нємченко К.Е., доц. Рогова С.Ю.
55 Чинники успішного працевлаштування

проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.

Курси лекцій

 1. Конструктивні засоби математичного моделювання

 2. Диференційне рівняння

 3. Моделювання фізичних полів

 4. Тензорне числення в моделюванні процесів в енергетиці

 5. Теплообмін в полях відцентрових сил

 6. Математичний аналіз

 7. Практичні завдання до іспиту з дисципліни "Диференціальні рівняння

  "

 8. Приклади і задачі по курсу "Математичний аналіз" (III семестр)

  "

 9. Матеріали до практичних занять з дисципліни "Моделювання сполученого теплообміну

  "

 10. Материалы к практическим занятиям по дисциплине "Теория вероятностей и математическая статистика"
 11. Матеріали до практичних занять з дисципліни "Математичний аналіз

  "

 12. Матеріали до курсу "Аналітична геометрія" - конспект лекцій, методичні посібники
 13. Математичний аналіз теоретичні відомості, збірник задач із прикладами розв’язання у двох частинах