Робочі програми навчальних дисциплін КІТФЕС

Шаблон оформлення дипломної роботи

Шаблон оформлення дипломної роботи

Робочі програми

Дисципліна

Викладач

1 Актуальні проблеми сучасної прикладної фізики та наноматеріалів доц. Лісін Д.О.

2

Веб-дизайн для фізико-технічних застосувань

доц. Гарячевська І.В.

3

Вступ до теорії обробки сигналів і зображень

проф. Нємченко К.Е.

4 Задачі теорії графів в фізиці доц. Лісін Д.О.

5

Електродинаміка

проф. Нємченко К.Е.

6

Електродинаміка суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е.

7

Інтегровані середовища розробки

доц. Гарячевська І.В.

8

Квантова механіка 3 курс

проф. Нємченко К.Е.

9

Квантова механіка 4 курс

проф. Нємченко К.Е.

10

Конструктивні засоби математичного моделювання та їх застосування

проф. Максименко-Шейко К.В.

11

Лабораторія комп'ютерних технологій в фізиці

проф. Нємченко К.Е., доц. Рогова С.Ю.

12

Лінійна алгебра і аналітична геометрія 1 семестр

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

13

Лінійна алгебра і аналітична геометрія 2 семестр

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

14

Математичний аналіз 1 семестр

доц. Леонов О.С.

15

Моделювання фізичних полів

проф. Максименко-Шейко К.В.

16 Новітні технології обробки даних у фізиці доц. Лісін Д.О.
17 Oб'єктно-орієнтоване програмування 2 курс 1 семестр проф. Нємченко К.Е.
18 Oб'єктно-орієнтоване програмування 2 курс 2 семестр проф. Нємченко К.Е.
19 Oб'єктно-орієнтоване програмування 3 курс 1 семестр проф. Нємченко К.Е.

20

Обробка даних фізичних експериментів

доц. Лісін Д.О.

21

Основи комп'ютерних технологій в фізиці

доц. Лісін Д.О.

22

Основи програмувальної електроніки

доц. Сухов Р.В.

23

Основи програмування

доц. Гарячевська І.В.

24 Практикум з цифрової електроніки доц. Сухов Р.В.

25

Спеціальні розділи з математики ПФЕС, ПФНЕ

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

26

Тензорне обчислення в математичному моделюванні процесів в фізиці

проф. Максименко-Шейко К.В.

27

Теорія обробки зображень

проф. Нємченко К.Е.

28 Цифрова електроніка доц. Сухов Р.В.

29

Фізика суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.