Робочі програми навчальних дисциплін КІТФЕС 2020-2021 н.р.

Дисципліна

Викладач

1 Аналітична геометрія проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

2

Веб-дизайн в фізичних задачах

доц. Гарячевська І.В.

3

Виробнича практика

доц. Сухов Р.В., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

4

Вступ до теорії R -функцій

проф. Максименко-Шейко К.В.

5 Вступ до фаху доц. Сухов Р.В.
6 Диференціальні рівняння доц. Вербицький В.І.

7

Інтегровані середовища розробки

доц. Гарячевська І.В.

8

Інтерактивні докази та квантові обчислення

доц. Лісін Д.О.
9 Конструктивні засоби математичного моделювання та їх застосування проф. Максименко-Шейко К.В.
10 Лабораторія з моделювання даних ст. викл. Кофман О.Й.

11

Лінійна алгебра

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

12

Лінійна алгебра і аналітична геометрія

доц. Вербицький В.І.

13 Математичне моделювання фізичних полів проф. Максименко-Шейко К.В.

14

Математичний аналіз 1 семестр

доц. Леонов О.С.

15 Математичний аналіз 2 семестр доц. Леонов О.С.

16

Математичний аналіз 3 семестр

доц. Вербицький В.І.

17 Моделювання теплофізичних процесів ст. викл. Нємченко Є.К.

18

Об’єктно-орієнтоване програмування

проф. Нємченко К.Е.

19

Основи програмувальної електроніки

доц. Сухов Р.В.

20 Основи програмування доц. Гарячевська І.В.
21 Практикум з обробки даних в енергетиці ст. викл. Нємченко Є.К.
22 Практикум з програмування в фізичному експерименті доц. Сухов Р.В.

23

Практикум з цифрової електроніки

доц. Сухов Р.В.

24 Програмувальна електроніка доц. Сухов Р.В.
25 Програмування в фізичному експерименті доц. Сухов Р.В.
26 Розробка веб-продуктів для застосувань в галузі енергетики доц. Гарячевська І.В.

27

Тензорне обчислення в математичному моделюванні процесів в фізиці

проф. Максименко-Шейко К.В.

28 Теорія ймовірностей та математична статистика доц. Вербицький В.І.

29

Теорія обробки сигналів

проф. Нємченко К.Е.

30

Цифрова електроніка

доц. Сухов Р.В.