Робочі програми навчальних дисциплін КІТФЕС 2021-2022 н.р.

Дисципліна

Викладач

1 Виробнича практика ст. викл. Віхтинська Т. Г.
2 Вища алгебра доц. Вербицький В.І.
3 Вступ до методів моделювання гідродинамічних процесів проф. Кокодій М. Г.
4 Вступ до фаху доц. Сухов Р.В.
5 Диференційне числення доц. Вербицький В.І.
6 Додаткові розділи з інтегрованих середовищ розробки асист. Протектор Д. О.
7 Інтегровані середовища розробки доц. Гарячевська І. В., асист. Протектор Д. О.
8 Інтерактивні докази та квантові обчислення доц. Лісін Д.О.
9 Лабораторія з моделювання даних проф. Кокодій М. Г.
10 Лінійна алгебра проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.
11 Моделювання енергетичних процесів проф. Кокодій М. Г.
12 Наближені обчислення у фізиці проф. Кокодій М. Г.
13 Основи обчислювальних процесів доц. Лісін Д.О.
14 Основи обчислювальних процесів і алгоритмів доц. Лісін Д.О.
15 Основи програмувальної електроніки доц. Сухов Р.В.
16 Основи програмування (2 курс) доц. Гарячевська І. В., асист. Протектор Д. О.
17 Практикум із прикладного застосування алгоритмів проф. Кокодій М. Г.
18 Практикум з цифрової електроніки доц. Сухов Р.В.
19 Програмувальна електроніка доц. Сухов Р.В.
20 Програмування в фізичному експерименті доц. Сухов Р.В.
21 Функції багатьох змінних доц. Вербицький В.І.
22 Цифрова електроніка доц. Сухов Р.В.