Персональний склад КІТФЕС

Сухов Руслан Володимирович

Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: sukhov@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Наукові інтереси: мікроконтролерна техніка , програмування, електронна мікроскопія, фізика твердого тіла.

Гарячевська Ірина Василівна

кандидат технічних наук, доцент

Електронна пошта: i.garyachevskaya@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Бібліографічний профіль у ORCID

Наукові інтереси: інформаційні технології, проектування та розробка веб-додатків, методи обробки зображень, методи безконтактного тестування гнучких плат.

Нємченко Костянтин Едуардович

Доктор фізико-математичних наук, професор

Електронна пошта: nemchenko@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Бібліографічний профіль у LinkedIn

Бібліографічний профіль у ORCID

Лісін Денис Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Електронна пошта: d.lisin@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Наукові інтереси: теорія обчислюваності, безсіткові методи, атомарні радіальні базисні функції.

Максименко-Шейко Кирило Володимирович

Доктор технічних наук, професор

Електронна пошта: m-sh@ipmach.kharkov.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Наукові інтереси: теорія R- функцій, математичне моделювання математичних об'єктів і фізичних полів, 3D-друк.

Рогова Світлана Юріївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: surogova@karazin.ua


Наукові інтереси: моделювання гдродинамiчних процесiв у надплинних розчинах гелiю.

Леонов Олександр Сергійович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: a.leonov@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Наукові інтереси: математичний та функціональний аналіз, топологія. Зокрема, теорія міри та інтегралу, теорія банахових просторів: послідовності і ряди, базиси їх збіжність за фільтром та інші узагальнені види збіжності.

Віхтинська Тетяна Геннадіївна

Старший викладач

Електронна пошта: vikhtinskaya@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Наукові інтереси: методика викладання математичних дисциплін для фізиків; застосування методів математичної фізики та прикладної математики для задач прикладної фізики, зокрема задач гідродинаміки, медичної фізики, обробки даних; математичне моделювання теплофізичних процесів.

Кофман Олег Йосипович

Старший викладач

Електронна пошта: okofman@karazin.ua

Наукові інтереси: дискретна математика, оптика.

Мігаль Ганна Олександрівна
Завідувач лабораторії

Електронна пошта: annamigal@karazin.ua

Протектор Денис Олегович

Асистент

Електронна пошта: d.protector@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у ORCIDБібліографічний профіль у Researchgate

Кошева Дар'я Костянтинівна

Інженер

Електронна пошта: d.kosheva@karazin.ua

Лістрова Дар'я Вадимівна

Старший лаборант

Електронна пошта: dasha14.152@gmail.com

Медінцева Тетяна Володимирівна

Старший лаборант

Електронна пошта: medintan@gmail.com