Персональний склад КІТФЕС

Сухов Руслан Володимирович

Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: sukhov@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Наукові інтереси: мікроконтролерна техніка , програмування, електронна мікроскопія, фізика твердого тіла.

Кокодій Микола Григорович

доктор фізико-математичних наук, професор

Електронна пошта: mkokodiy@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Бібліографічний профіль у ORCID

Наукові інтереси: Взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною – розсіяння, нагрівання тиск випромінювання; взаємодія електромагнітного випромінювання з біологічними об’єктами; взаємодія електромагнітного випромінювання з мікро- і наночастиками; автоматизація експериментів і обробка експериментальних даних.

Гарячевська Ірина Василівна

кандидат технічних наук, доцент

Електронна пошта: i.garyachevskaya@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Бібліографічний профіль у ORCID

Наукові інтереси: інформаційні технології, проектування та розробка веб-додатків, методи обробки зображень, методи безконтактного тестування гнучких плат.

Лісін Денис Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент

Електронна пошта: d.lisin@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у Researchgate

Наукові інтереси: теорія обчислюваності, безсіткові методи, атомарні радіальні базисні функції.

Вербицький Віктор Ілліч

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Електронна пошта: viverbitsky@karazin.ua

Наукові інтереси: якісна теорія диференціальних рівнянь, теорія стійкості.

Нємченко Єгор Костянтинович

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Електронна пошта: egor.nemchenko@karazin.ua

Віхтинська Тетяна Геннадіївна

Старший викладач

Електронна пошта: vikhtinskaya@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Наукові інтереси: методика викладання математичних дисциплін для фізиків; застосування методів математичної фізики та прикладної математики для задач прикладної фізики, зокрема задач гідродинаміки, медичної фізики, обробки даних; математичне моделювання теплофізичних процесів.

Протектор Денис Олегович

Асистент

Електронна пошта: d.protector@karazin.ua

Бібліографічний профіль у Google Scholar

Бібліографічний профіль у ORCIDБібліографічний профіль у Researchgate

Сулейманова Карина Ельчинівна

Старший лаборант

Електронна пошта: k.syleimanova@karazin.ua