Анотації курсів кафедри КФНЕЕ

Навчальні дисципліни за вибором

4 курс

Назва дисципліни Кількість кредитів
Фізика нафти та газу 2
Воднева енергетика 2
Гідрогазодинаміка 2

5 курс

Назва дисципліни Кількість кредитів

Сонячна енергетика

5

Сірководневі технології

5
Сучасні нафтогазові технології 5
Вуглець і водень в енергетиці 4
Керований термоядерний синтез 4
Новітня нетрадиційна енергетика 5
Радіоекологія енергетичних систем 5
Перспективні конструкційні матеріали нетрадиційної енергетики та технології їх створення 5
Статистична механіка і фізична кінетика 5
Енергоефективні технології дегідратації та диспергування геологічних матеріалів 5
Нанофізика в нетрадиційній енергетиці 5
Перспективні конструкційні матеріали нетрадиційної енергетики та технології їх створення 5
Структурно-фазові стани пристроїв нетрадиційної енергетики 5
Зміна властивостей матеріалів під опроміненням 5
Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології 5
Радіоекологія енергетичних систем 5

6 курс

Назва дисципліни Кількість кредитів
Зміна властивостей матеріалів під опроміненням 4
Керований термоядерний синтез 4
Спінтроніка в альтернативній енергетиці 4
Структурно-фазові стани пристроїв нетрадиційної енергетики 4