Навчальна робота КФНЕЕ

Увага! З нового 2019/2020 навчального року на кафедрі в рамках існуючої спеціальності "105. Прикладна фізика та наноматеріали" відкривається нова освітня програма "Прикладна фізика нетрадиційної енергетики" для бакалаврів та магістрів:

На кафедрі викладаються наступні дисципліни спеціалізації «Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології»:

1. Цикл фундаментальної фізико-математичної підготовки
2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

3. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки за вибором навчального закладу

4. Переддипломна та виробнича практика для магістрів


Навчально-методична література


Викладачами кафедри були розроблені наступні навчальні видання:

  • Примітні явища природи: комірки Бенара з твердими границями: навчально-методичний посібник з курсу «Ресурсозберігаючі і екологічно чисті технології» / О. Л. Паточкіна, Б. В. Борц, В. І. Ткаченко. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 28 с.
  • Фотоэлектрические системы. Учебное пособие. / Косатый Д.М., Кудрявцев И.Н., Махотило К.В. – Харьков: НТМТ, 2014. – 399 с.
  • Примечательные явления природы: ленгмюровские циркуляции: методические указания к курсу «Ресурсосберегающие и экологически чистые технологии». / Неклюдов И.М., Борц Б.В., Короткова И.М., Ткаченко В.И. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – 27 с.
  • Примечательные явления природы: ветровое волнение на водной глади: методические указания к курсу «Ресурсосберегающие и экологически чистые технологии». / Ткаченко В.И. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 35 с.