Навчально-методичний комплекс КФНЕЕ 2021-22

Дисципліна

Викладач

1 Вступ до фаху (1 курс) проф. Ткаченко В.І.
2 Фізика (1 курс) доц. Кулик О.П.
3 Механіка (1 курс)

Лабораторні роботи

доц. Кулик О.П.
4 Електрика і магнетизм (2 курс) доц. Кудрявцев І.М.
5 Атомно-ядерна фізика (3 курс) доц. Марущенко І.М.
6 Статистична фізика і термодинаміка (4 курс) доц. Марущенко І.М.
7 Сучасні ресурсо- та енергозберігаючі технології (4 курс) проф. Ткаченко В.І.
8 Регуляризація нетрадиційних систем енергетики (4 курс) доц. Кошельнік В.О.
9 Функціональні матеріали нетрадиційної енергетики (4 курс) доц. Семененко В.Є.
10 Енергоаудит ресурсу нетрадиційної енергетики (4 курс) доц. Семененко В.Є.
11

Екологія нетрадиційних джерел енергії (5 курс)

проф. Пелiхатий М.М.

12

Матеріали та технології сонячної енергетики (5 курс)

доц. Кудрявцев І.М.

13

Новітня нетрадиційна енергетика та її потенціал (5 курс)

доц. Марущенко І.М.

14

Сонячна енергетика та енергетика надр Землі (5 курс)

доц. Кудрявцев І.М.

15

Пристрої нетрадиційної енергетики та їх експлуатаційні характеристики (5 курс)

доц. Семененко В.Є.

16

Сірководневі технології та комплексне вилучення енергії чорноморського регіону (5 курс)

проф. Ткаченко В.І.

17

Енерго- та ресурсозберігаючі технології (аспірантура)

проф. Ткаченко В.І.