Робочі програми навчальних дисциплін КФНЕЕ

Дисципліна Викладач
1 Механіка* доц. Кулик О.П.
2 Молекулярна фізика* доц. Кулик О.П.
3 Електрика і магнетизм* доц. Кудрявцев І.М.
4 Оптика* доц. Кудрявцев І.М.
5 Альтернативна енергетика* доц. Кудрявцев І.М.
6 Воднева енергетика доц. Семененко В.Є.
7 Вуглець та водень в енергетиці* доц. Кошельнік В.О.
8 Кріогенні силові установки* доц. Кудрявцев І.М.
9 Мала розподілена енергетика проф. Ткаченко В.І.
10 Матеріалознавство і технології матеріалів в енергетиці (3 курс) проф. Марченко І.Г.
10 Матеріалознавство і технології матеріалів в енергетиці (4 курс) проф. Марченко І.Г.
11 Нанофізика в нетрадиційній енергетиці доц. Марущенко І.М.
12 Новітня нетрадиційна енергетика та її потенціал* доц. Марущенко І.М.
13 Перспективні конструкційні матеріали нетрадиційної енергетики доц. Семененко В.Є.
14 Підготовка наукових публікацій та презентація результатів досліджень проф. Ткаченко В.І.
15 Радіоекологія енергетичних систем проф. Пелiхатий М.М.
16 Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології проф. Ткаченко В.І.
17 Сонячна енергетика доц. Кудрявцев І.М.
18 Спінтроніка в альтернативній енергетиці доц. Марущенко І.М.
19 Сучасні нафтогазові технології доц. Кошельнік В.О.
20 Сучасні проблеми гідродинамічної стійкості стратифікованих середовищ проф. Ткаченко В.І., Андрєєва О.Л.
21 Термодинаміка енергетичних систем доц. Кулик О.П.
22 Фізика енергоперетворення в двохфазних системах доц. Семененко В.Є.
23 Фізика нафти та газу доц. Кошельнік В.О.
24 Спецлабораторія з ветрової енергетики проф. Ткаченко В.І.
25 Підготовка наукових публікацій та публікація результатів досліджень проф. Ткаченко В.І., проф. Марченко І.Г.
26 Енерго- та ресурсозберігаючі технології проф. Ткаченко В.І.