Робочі програми навчальних дисциплін 2020-21 КФНЕЕ

Весняний семестр 2020-21 навчального року:

Дисципліна Викладач
1 Молекулярна фізика (1 курс) доц. Кулик О.П.
2 Оптика (2 курс) доц. Кудрявцев І.М.
3 Теоретична механіка (2 курс) доц. Марущенко І.М.
4 Прикладна термодинаміка (4 курс) доц. Кулик О.П.
5 Кріогенні силові установки (3 курс) доц. Кудрявцев І.М.
6 Сонячна енергетика (5 курс) доц. Кудрявцев І.М.
7 Статистична механіка та фізична кінетика (5 курс) доц. Марущенко І.М.
8 Нанофізика і фемтохімія в нетрадиційній енергетиці та ресурсозбереженні (5 курс) доц. Марущенко І.М.
9 Конструкційні матеріали нетрадиційної енергетики (5 курс) доц. Семененко В.Є.
10 Функціональні матеріали нетрадиційної енергетики (4 курс) доц. Семененко В.Є.
11 Методи оцінки потенціалу нетрадиційних енергоресурсів (3 курс) ст. викл. Андрєєва О.Л.
12 Радіоекологія в нетрадиційній енергетиці (5 курс) проф. Пеліхатий М.М.
13 Функціональні матеріали нетрадиційної енергетики (3 курс) проф. Пеліхатий М.М.
14 Водневі енергоперетворюючі комплекси (4 курс) проф. Ткаченко В.І.
15 Сучасні ресурсо- та енергозберігаючі технології (4 курс) проф. Ткаченко В.І.
16 Біопаливні технології в енергетиці (4 курс) доц. Кошельнік О.В.

Осінній семестр 2020-21 навчального року:

Дисципліна Викладач
1

Альтернативна енергетика

доц. Кудрявцев І.М.

2 Атомно-ядерна фізика доц. Марущенко І.М.
3 Біопаливні технології в енергетиці доц. Кошельнік О.В.
4 Виробнича практика доц. Марущенко І.М., доц. Кулик О.П.
5 Вітрова енергетіка проф. Ткаченко В.І., доц. Кулик О.П.
6 Воднева енергетика доц. Семененко В.Є.
7

Вступ до фаху

проф. Ткаченко В.І.

8 Екологія нетрадиційних джерел енергії проф. Пеліхатий М.М.
9 Електрика і магнетизм доц. Кудрявцев І.М.
10 Енерго- та ресурсозберігаючі технології проф. Ткаченко В.І., проф. Пеліхатий М.М.
11 Енергоаудит ресурсу нетрадиційної енергетики
доц. Кошельнік О.В.
12 Матеріали та технології сонячної енергетики доц. Кудрявцев І.М.
13 Матеріалознавство і технології матеріалів проф. Марченко І.Г.
14 Менеджмент нетрадиційних систем енергетики доц. Кудрявцев І.М.
15 Методи вироблення, акумулювання і транспортування отриманої з нетрадиційних джерел електричної енергії

доц. Кудрявцев І.М.

16

Механіка

доц. Кулик О.П.
17 Навчальна (ознайомча) практика доц. Марущенко І.М., доц. Кулик О.П.
18

Новітня нетрадиційна енергетика та її потенціал

доц. Марущенко І.М.
19 Переддипломна практика доц. Марущенко І.М., доц. Кулик О.П.
20 Регуляризація нетрадиційних систем енергетики доц. Семененко В.Є.
21

Сірководневі джерела Чорного моря

проф. Ткаченко В.І.

22

Сірководневі технології та комплексне вилучення енергії Чорноморського регіону

проф. Ткаченко В.І.

23

Сонячна енергетика

доц. Кудрявцев І.М.

24

Статистична фізика та термодинаміка

доц. Марущенко І.М.

25 Сучасний стан вуглецьводневих технологій доц. Кошельнік О.В.
26

Термодинаміка енергетичних систем

доц. Кулик О.П.

27

Традиційні та новітні вуглеводневі технології в порівнянні з нетрадиційними джерелами енергії

доц. Кошельнік О.В.

28

Фізика

доц. Кулик О.П.

29

Фізична екологія

проф. Пеліхатий М.М.