Робочі програми навчальних дисциплін 2021-22 КФНЕЕ

Весняний семестр 2021-2022 навчального року:

Міжфакультетська дисципліна "Основи технічної 3D графіки ", викладач к.т.н., доц. К.Б. Мякохліб.

Аспірантська дисципліна "Енерго- та ресурсозберігаючі технології", викладачі проф. М.М. Пеліхатий, доц. О.О. Алексахін.

Дисципліна Викладач
1 Молекулярна фізика (1 курс) доц. Кулик О.П.
2 Теоретична механіка (1 курс) доц. Мягкохліб К.Б., доц. Алексахін О.О.
3 Фізика і технологія в сучасному світі (1 курс) доц. Марущенко І.М., доц. Мягкохліб К.Б.
4 Матеріалознавство (1 курс) доц. Мягкохліб К.Б., доц. Алексахін О.О.
5 Вступ до сучасної фізики (1 курс) доц. Марущенко І.М., доц. Мягкохліб К.Б.
6 Інженерна графіка (1 курс) доц. Казарова І.О.
7 Оптика (2 курс) доц. Кудрявцев І.М.
8 Нетрадиційна енергетика (2 курс) доц. Кудрявцев І.М.
9 Квантова механіка (3 курс) проф. Нємченко К.Е.
10 Нетрадиційна енергетика (3 курс) доц. Кудрявцев І.М.
11 Технології матеріалів в нетрадиційній енергетиці (3 курс) доц. Мягкохліб К.Б.
12 Воднева енергетика (4 курс) доц. Семененко В.Є.
13 Вітрова енергетика (4 курс) проф. Ткаченко В.І.
14 Мала розподілена енергетика (4 курс) проф. Ткаченко В.І.
15 Енерго- та ресурсозбереження (4 курс) доц. Алексахін О.О.
16 Термодинаміка енергетичних систем (4 курс) доц. Алексахін О.О.
17 Сучасні ресурсо- та енергозберігаючі технології (4 курс) доц. Алексахін О.О.
18 Зміна властивостей матеріалів під опроміненням (4 курс) проф. Марченко І.Г.
19 Нерівноважна термодинаміка енергоперетворення (4 курс) проф. Марченко І.Г.
20 Комп’ютерне моделювання в енергетичних системах (4 курс) доц. Казарова І.О.
21 Спецлабораторія з надкритичних флюідних екстракцій (4 курс) доц. Семененко В.Є.
22 Основи енергоефективності в енергетиці (4 курс) доц. Алексахін О.О.
23 Спінтроніка в альтернативній енергетиці (4 курс) проф. Пеліхатий М.М.
24 Новітня альтернативна енергетика (4 курс) проф. Пеліхатий М.М.
25

Задачі оптимального теплового проектування в енергетичних системах (4 курс)

доц. Казарова І.О.
26 Енергоефективність та енергозбереження систем опалення (4 курс) доц. Алексахін О.О.
27 Фізичні аспекти енергозбереження в теплопостачанні (4 курс) доц. Алексахін О.О.
28 Математичне моделювання в задачах теплообміну доц. Мягкохліб К.Б.
29 Основи наукових досліджень доц. Мягкохліб К.Б.
30 Статистична механіка та фізична кінетика (5 курс) доц. Марущенко І.М.
31 Зміна властивостей матеріалів під опроміненням (5 курс) проф. Марченко І.Г., проф. Пеліхатий М.М.
32 Сонячна енергетика та енергетика надр Землі (5 курс) доц. Кудрявцев І.М.
33 Радіоекологія в нетрадиційній енергетиці (5 курс) проф. Пеліхатий М.М.
34

Нанофізика і фемтохімія в нетрадиційній енергетиці та ресурсозбереженні (5 курс)

доц. Марущенко І.М.
35 Традиційні та новітні вуглеводневі технології (5 курс) доц. Кошельнік В.О.
36 Сучасний стан вуглець водневих технологій (5 курс) доц. Кошельнік В.О.
37 Спінтроніка в нетрадиційній енергетиці (5 курс) доц. Марущенко І.М.
36 Статистична фізика в нетрадиційній енергетиці (5 курс) доц. Марущенко І.М.
37 Сучасні проблеми гідродинамічної стійкості стратифікованих середовищ (5 курс) доц. Кудрявцев І.М.

Осінній семестр 2021-22 навчального року:

Дисципліна Викладач
1 Вступ до фаху (1 курс) проф. Ткаченко В.І.
2 Фізика (1 курс) доц. Кулик О.П.
3 Механіка (1 курс) доц. Кулик О.П.
4 Електрика і магнетизм (2 курс) доц. Кудрявцев І.М.
5 Атомно-ядерна фізика (3 курс) доц. Марущенко І.М.
6 Статистична фізика і термодинаміка (4 курс) доц. Марущенко І.М.
7 Сучасні ресурсо- та енергозберігаючі технології (4 курс) проф. Ткаченко В.І.
8 Регуляризація нетрадиційних систем енергетики (4 курс) доц. Кошельнік В.О.
9 Функціональні матеріали нетрадиційної енергетики (4 курс) доц. Семененко В.Є.
10 Енергоаудит ресурсу нетрадиційної енергетики (4 курс) доц. Семененко В.Є.
11 Біопаливні технології в енергетиці (4 курс) доц. Кошельнік В.О.
12 Екологія нетрадиційних джерел енергії (5 курс) проф. Пелiхатий М.М.
13 Матеріали та технології сонячної енергетики (5 курс) доц. Кудрявцев І.М.
14 Новітня нетрадиційна енергетика та її потенціал (5 курс) доц. Марущенко І.М.
15 Пристрої нетрадиційної енергетики та їх експлуатаційні характеристики (5 курс) доц. Семененко В.Є.
16 Термоядерний та холодний синтез. Радіаційна безпека в нетрадиційній енергетиці (5 курс) проф. Пелiхатий М.М.
17 Сірководневі технології та комплексне вилучення енергії чорноморського регіону (5 курс) проф. Ткаченко В.І.
18 Сірководневі джерела Чорного моря (5 курс) проф. Ткаченко В.І.
19 Робоча програма навчальної практики (4 курс) доц. Кулик О.П.
20 Робоча програма виробничої практики (5 курс) доц. Кулик О.П.
21 Робоча програма переддипломної практики (6 курс) доц. Кулик О.П.
22 Енерго- та ресурсозберігаючі технології (аспірантура) проф. Ткаченко В.І.
23

Термодинаміка енергетичних систем (4 курс)

доц. Кулик О.П.

24 Методи вироблення, аккумулювання та транспортвання отриманої з нетрадиційних джерел електричної енергії (5 курс) доц. Кудрявцев І.М.
25 Фізична екологія (5 курс) проф. Пелiхатий М.М.
26 Матеріалознавство і технології матеріалів в енергетиці (4 курс) доц. Семененко В.Є.