Графік проведення відкритих лекцій КФ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

ФІЗИКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ФІЗИКИ

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЛЕКЦІЙ

(1 семестр 2019/2020 навчального року)

Дата

Прізвище, ініціали та посада викладача, який проводить заняття

Аудиторія та час проведення заняття

Тема

Навчальна дисципліна

08.10.19

Нємченко К.Е., проф. кафедри комп’ютерної фізики

Ауд. 211

12:00-13:20

«Преобразование 4х мерных векторов»

Електродинаміка

02.10.19

Лісін Д.О., доцент кафедри комп’ютерної фізики

Ауд. 208

08:30-09:50

«Формальні граматики»

Обробка даних фізичних експериментів

04.10.19

Лісіна О.Ю., доцент кафедри комп’ютерної фізики

Ауд. 216

12:00-13:20

«Екстремаль функціонала, що залежить від декількох функцій»

Додаткові розділи з математичної фізики

02.10.19

Стрельникова О.А., професор кафедри комп’ютерної фізики

Ауд. 208

10:10-11:30

«Числові методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь»

Методи наближених розрахунків

08.10.19

Вербицький В.І., доцент кафедри комп’ютерної фізики

Ауд. 208

12:00-13:20

«Дискретні випадкові величини»

Теорія ймовірності та математична статистика

01.10.19

Фертман О.Л., доцент кафедри комп’ютерної фізики

Ауд. 228а

17:00-18:20

«Організація паралельних процесів в среді застосування VisualStudio»

Застосування паралельних обчислень в задачах фізики