Навчально-методичний комплекс КФ 2020-2021

Дисципліна Викладач
1 Автоматизація фізичного експерименту проф. Нємченко К.Е.
2 Великі дані в фізиці доц. Лісін Д.О.
3 Вступ до фаху проф. Нємченко К.Е.
4 Додаткові розділи математичної фізики доц. Лісіна О.Ю.
5 Додаткові розділи обробки сигналів проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.
6 Електродинаміка проф. Нємченко К.Е.
7 Інтерактивні докази і квантові обчислення доц. Лісін Д.О.
8

Інформаційні технології обробки даних

проф. Нємченко К.Е., доц. Лісін Д.О.
9 Застосування паралельних обчислень в задачах фізики проф. Нємченко К.Е.
10 Керування складними системами в фізиці та енергетиці проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.
11 Лабораторія комп'ютерних технологій в фізиці проф. Нємченко К.Е.
12 Методи наближених розрахунків проф. Стрельнікова О.О.
13 Методи скінченних та граничних елементів проф. Стрельнікова О.О.
14 Механіка суцільних середовищ проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.
15 Обчислювальний експеримент в енергетиці проф. Нємченко К.Е.
16 Основи обчислювальних процесів і алгоритмів в задачах фізики доц. Лісін Д.О.
17 Об'єктно-орієнтоване програмування проф. Нємченко К.Е.
18 Основи теорії систем і системний аналіз доц. Лісін Д.О.
19

Прикладні пакети в чисельному моделювання задач математичної фізики

проф. Нємченко К.Е.,ас. Єрмаков О.
20 Спеціальні розділи з математики проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.
21 Теорія обробки сигналів проф. Нємченко К.Е.
22 IT в енергетиці проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.
23 Моделювання енергетичних процессів проф. Нємченко К.Е.
24

Чинники успішного працевлаштування

проф. Нємченко К.Е.