Навчально-методичний комплекс КФ 2021-2022

Дисципліна Викладач
1 Вступ до комп'ютерної фізики проф. Нємченко К.Е.
2 Додаткові глави з ООП проф. Нємченко К.Е.
3 Електродинаміка суцільних середовищ проф. Нємченко К.Е.
4 Квантова механіка проф. Нємченко К.Е.
5 Методи оптимізації проф. Стрельнікова О.О.
6 Моделювання енергетичних процесів ас. Єрмаков О.Є.
7 Наближені обчислення у фізиці доц. Лісіна О.Ю.
8 Обробка даних фізичних експериментів проф. Нємченко К.Е.
9 Прикладні бібліотеки для задач енергетики ас. Єрмаков О.Є.
10 Прикладні розділи математики ст. викл. Віхтинська Т.Г.
11 Стохастичні процеси проф. Нємченко К.Е.