Робочі програми навчальних дисциплін КФ 2020/2021

Робочі програми

Дисципліна

Викладач

1 Автоматизація фізичного експерименту проф. Нємченко К.Е.
2 Великі дані в фізиці доц. Лісін Д.О.
3

Вступ до теорії обробки сигналів і зображень

проф. Нємченко К.Е.

4 Вступ до фаху проф. Нємченко К.Е.
5 Додаткові розділи математичної фізики доц. Лісіна О.Ю.
6 Додаткові розділи обробки сигналів проф. Нємченко К.Е.
7

Електродинаміка

проф. Нємченко К.Е.

8

Електродинаміка суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е.

9 Застосування паралельних обчислень в задачах фізики проф. Нємченко К.Е.
10 Інтерактивні докази і квантові обчислення доц. Лісін Д.О.
11 Інформаційні технології обробки даних доц. Лісін Д.О.
12 Керування складними системами в фізиці та енергетиці проф. Немченко К.Е.
13

Квантова механіка 3 курс

проф. Нємченко К.Е.

14

Квантова механіка 4 курс

проф. Нємченко К.Е.

15 Лабораторія комп’ютерних технологій в фізиці проф. Нємченко К.Е.
16

Методи наближених розрахунків

проф. Стрельнікова О.О.

17 Методи оптимального проектування проф. Стрельнікова О.О.
18 Методи скінченних та граничних елементів проф. Стрельнікова О.О.
19 Механіка суцільних середовищ проф. Нємченко К.Е.
20

Новітні технології обробки даних у фізиці

доц. Лісін Д.О.

21

Обробка даних фізичних експериментів

доц. Лісін Д.О.

22

Обчислювальний експеримент в енергетиці

проф. Нємченко К.Е.
23 Об'єктно-орієнтовне програмування проф. Нємченко К.Е.
24 Основи теорії систем та системний аналіз доц. Лісін Д.О.
25 Основи обчислюваних процесів і алгоритмів в задачах фізики

доц. Лісін Д.О.

26

Прикладні пакети в чисельному моделювання задач математичної фізики

проф. Нємченко К.Е., ас. Єрмаков О.
27

Спеціальні розділи з математики

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

28 Теорія обробки зображень проф. Нємченко К.Е.
29 Теорія обробки сигналів проф. Нємченко К.Е.
30

Фізика суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.

31 IT в енергетиці проф. Нємченко К.Е.
32 Додаткові глави з ООП проф. Нємченко К.Е.
33 Моделювання енергетичних процессів проф. Нємченко К.Е.
34 Виробнича практика проф. Нємченко К.Е.
35 Моделювання великих систем доц. Лісін Д.О.
36 Триангуляції Делоне у фізичних задачах доц. Лісін Д.О.
37 Чинники успішного працевлаштування проф. Нємченко К.Е.
38 Вступ до комп'ютерної фізики ас. Єрмаков О.Є., проф. Нємченко К.Е.
39 Електродинаміка суцільних середовищ проф. Нємченко К.Е.
40 Задачі теорії графів в фізиці доц. Лісін Д.О.
41 Квантова механіка проф. Нємченко К.Е.
42 Методи ефектовної обробки даних доц. Лісін Д.О.
43 Наближені методи розв'язання задач математичної фізики доц. Лісіна О.Ю.
44 Стохастичні процеси проф. Нємченко К.Е.
45 Лабораторія комп'ютерних технологій в фізиці (2 семестр) доц. Рогова С.Ю.
46 Наближені методи розв'язання задач математичної фізики доц. Лісіна О.Ю.
47 Основи обчислювальних процесів доц. Лісін Д.О.
48 Моделювання процесів перетворення енергії доц. Рогова С.Ю.
49 Методи ефективної обробки даних доц. Лісін Д.О.
50 Наближені обчислення у фізиці доц. Лісіна О.Ю.
51 Методи математичної статистики доц. Фертман О.Л.
52 Прикладні бібліотеки для задач енергетики ас. Єрмаков О.Є., проф. Нємченко К.Е.