Робочі програми навчальних дисциплін КФ

Робочі програми

Дисципліна

Викладач

1

Вступ до теорії обробки сигналів і зображень

проф. Нємченко К.Е.

2

Диференціальні рівняння

доц. Вербицький В.І.

3

Електродинаміка

проф. Нємченко К.Е.

4

Електродинаміка суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е.

5

Квантова механіка 3 курс

проф. Нємченко К.Е.

6

Квантова механіка 4 курс

проф. Нємченко К.Е.

7

Математичний аналіз 1 семестр

доц. Леонов О.С.

8

Методи наближених розрахунків

проф. Стрельнікова О.О.

9 Методи оптимального проектування проф. Стрельнікова О.О.

10

Новітні технології обробки даних у фізиці

доц. Лісін Д.О.

11

Обробка даних фізичних експериментів

доц. Лісін Д.О.

12

Спеціальні розділи з математики КФ

проф. Нємченко К.Е., ст. викл. Віхтинська Т.Г.

13

Теорія ймовірності і математична статистика 2 курс

проф. Нємченко К.Е., доц. Вербицький В.І.

14

Теорія ймовірності та математична статистика 3 курс

проф. Нємченко К.Е., доц. Вербицький В.І.

15 Теорія обробки зображень проф. Нємченко К.Е.

16

Фізика суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е., доц. Фертман О.Л.

17

Функції багатьох змінних

доц. Вербицький В.І.