Робочі програми навчальних дисциплін КФ 2021/2022

Дисципліна Викладач
1 Автоматизація фізичного експерименту проф. Нємченко К.Е.
2 Додаткові розділи з математичної фізики доц. Лісіна О.Ю.
3 Спеціальні розділи математичної фізики доц. Лісіна О.Ю.
4 Великі дані в фізиці доц. Лісін Д.О.
5 Вступ до фаху
проф. Нємченко К.Е.
6 Додаткові розділи обробки сигналів проф. Нємченко К.Е.
7 Електродинаміка проф. Нємченко К.Е.
8 Інтерактивні докази та квантові обчислення доц. Лісін Д.О.
Інформаційні технології обробки даних доц. Лісін Д.О.
9 ІТ в енергетиці проф. Нємченко К.Е.
10 Квантова механіка проф. Нємченко К.Е.
11 Керування складними системами в фізиці та енергетиці проф. Нємченко К.Е.
12 Лабораторія комп'ютерних технологій у фізиці доц. Рогова С.Ю.
13 Математичне моделювання фізичних полів з ґвинтовим типом симетрії проф. Максименко-Шейко К.В.
14 Моделювання великих систем доц. Лісін Д.О.
15 Методи наближених розрахунків проф. Стрельнікова О.О.
16 Методи оптимізації проф. Стрельнікова О.О.
17 Методи скінченних та граничних елементів проф. Стрельнікова О.О.
18 Механіка суцільних середовищ проф. Нємченко К.Е.
19 Обробка даних фізичних експериментів доц. Лісін Д.О.
20 Обчислювальні технології в задачах енергетики доц. Рогова С.Ю.
21 Основи обчислювальних процесів і алгоритмів в задачах фізики доц. Лісін Д.О.
22 Основи теорії систем і системний аналіз доц. Лісін Д.О.
23 Прикладні бібліотеки для задач енергетики проф. Нємченко К.Е.
24 Прикладні пакети в чисельному моделюванні задач математичної фізики проф. Нємченко К.Е.
25 Прикладні розділи з математики ст. викл. Віхтинська Т.Г.
26 Спеціальні розділи математики проф. Нємченко К.Е.
27 Стохастичні процеси проф. Нємченко К.Е.
28 Тензорне обчислення в математичному моделюванні процессів в енергетиці проф. Максименко-Шейко К.В.
29 Теорія обробки сигналів проф. Нємченко К.Е.
30 Триангуляція Делоне у фізичних задачах доц. Лісін Д.О.
31 Фізична кінетика та статистична механіка проф. Нємченко К.Е.
32 Чинники успішного працевлаштування проф. Нємченко К.Е.