Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

Кафедра розпочала свою діяльність на фізико-енергетичному факультеті з 01 вересня 2012 року. Сьогодні на кафедрі працює 8 викладачів, з них 1 доктор технічних наук, 1 доктор фізико-математичних наук, 3 кандидати технічних наук, 1 кандидат педагогічних наук. Всі викладачі кафедри є кваліфікованими фахівцями із суттєвим педагогічним досвідом, на їх рахунку декілька навчальних посібників, які мають грифи МОНМС України та МНС України. У вересні 2012 року всі викладачі, які задіяні на викладанні дисципліни «Цивільний захист», пройшли функціональне навчання у сфері цивільного захисту на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області та отримали відповідні посвідчення.

Охорона праці — галузь науки i техніки, яка займається вивченням процесів і закономірностей систем «людина — виробниче середовище — техніка», виявленням та вивченням небезпек i шкідливостей в процесі життєдіяльності людини, розробкою методів i засобів їх запобігання або послаблення з метою забезпечення сприятливих умов праці, профілактики професійних захворювань, нещасних випадків i аварій.

Фахівці цього напряму підготовки можуть працювати в Державних органах управління охороною праці, в будівельних, експлуатаційних організаціях, органах виконавчої влади, у сфері соціального забезпечення, вчителями з основи безпеки життєдіяльності у середній школі і займати відповідні первинні посади.

Студенти цього напряму підготовки вивчатимуть спеціальні та технічні дисципліни: трудове законодавство, організацію наглядової діяльності в галузі охорони праці, безпечну експлуатацію інженерних систем, економіку та управління в охороні праці, електробезпеку, пожежну безпеку, експертизу з охорони праці та ін.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

·Охорона праці в різних галузях

·Безпека життєдіяльності

·Виробнича санітарія

·Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці

·Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків на виробництві

·Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань

·Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

·Економіка та управління охорони праці

·Експертиза з охорони праці.

Наукова робота на кафедрі орієнтована на:

·розробку концептуальних рішень та заходів з національної, екологічної, пожежної та інших видів безпеки життєдіяльності;

·відпрацювання теоретичного забезпечення екологічного моніторингу та технічних засобів контролю за станом екологічного середовища;

·обґрунтування оцінок екологічного ризику, пошук та створення за їх допомогою оптимальних форм управління безпекою;

·збереження здоров’я людини та впровадження здоров’язберігаючих технологій;

·забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та потенціалу держави.

Кафедра має консультативну квоту у Раді безпеки Міжнародних академій безпеки життєдіяльності (МАБЖД, штаб-квартира у м. Київ та МАНЕБ, м. Санкт-Петербург), є колективним членом Міжнародної конфедерації рятувальників як підрозділ оперативно-рятувальної служби м. Харкова.

Керуючись прагненням до зміцнення взаєморозуміння і дружби між країнами Євросоюзу та Україною, в інтересах взаємовигідного співробітництва в галузі вищої освіти й підготовки висококваліфікованих кадрів, а також визнаючи, що безпосередні контакти між ученими, докторантами, аспірантами і студентами є важливими в забезпеченні розвитку наукових досліджень та використанні їх результатів для задоволення потреб суспільства Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 2012 став членом «Європейської мережі освітніх установ і фахівців з питань навчання з охорони праці» (ENETOSH) за напрямом роботи «Охорона праці та безпека життєдіяльності».

Тісні стосунки у цій галузі склалися з «Інститутом праці та здоров'я (IAG)» Німецького союзу соціального страхування від нещасних випадків (Німеччина, м. Дрезден), Університетським коледжем прикладних наук з безпеки (м. Загреб, Хорватія) та налагоджуються з багатьма іншими ВНЗ Європи.


Навчання відбувається за спеціальністю:

«Охорона праці в галузі освіти»

Контактна інформація

Адреса: ауд. 218, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон для довідок: (057) 781-78-94, 707-50-20

E-mail: bgd_fef@karazin.ua