Робочі програми навчальних дисциплін

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри теплофізики молекулярної фізики та енергоефективності

за 2021-2022 навчальний рік.

Осінній семестр 2021/22 навчального року.

Навчальна дисципліна Викладач
1 Вища математика . доц. О.Ю. Лісіна
2 Вступ до фаху .

доц. К.Б. Мягкохліб

3 Комп'ютерне моделювання в енергетичних системах .

доц. К.Б. Мягкохліб

4 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство . доц. К.Б. Мягкохліб
5 Інженерна графіка .

доц. Казарова І.О.

6

Методи математичної фізики .

доц. О.Ю. Лісіна

7

Енергетичні основи процесів охолодження .

доц. Алексахін О.О.

8

Термодинаміка енергетичних систем .

доц. Алексахін О.О.

9

Навчально-ознайомча практика .

доц. К.Б. Мягкохліб

10 Виробнича практика .
11 Переддипломна практика магістри .
12 Переддипломна практика бакалаври .