НМК (Навчально-Методичні Комплекси) кафедри ТМЕ

Кафедра теплофізики та молекулярної фізики проводить навчання за спеціальністю «прикладна фізика», спеціалізація «теплофізика та молекулярна фізика». Студенти отримують фундаментальні знання в галузі

 • термодинаміки і молекулярної фізики

 • тепломасообміну;

 • фізики низьких температур;

 • математичного моделювання і ідентифікації теплових процесів;

 • комп’ютерного моделювання тепломасопереносу;

 • енергозбереження і енергоаудита.


Навчально-методична література кафедри


Теплофізичні явища є одними з визначальних при протіканні більшості процесів, які мають місце в енергетичному обладнанні та інших технічних об’єктах. Їх детальне вивчення неможливе без застосування сучасних методів математичного моделювання і розвинених комп’ютерних технологій. Тому на кафедрі крім фізичних основ цих процесів особлива увага приділяється вивченню математичного інструментарію, побудові алгоритмів моделювання, їх реалізації у вигляді програмного забезпечення та оволодіння навичками роботи з готовими програмними комплексами, що призначені для проектування і моделювання фізичних процесів, знання яких затребуване на ринку праці України та країн Європейського союзу (AutoCAD, SolidWorks, ANSYS та ін.).

На спецкурсах і під час виконання дипломних робіт студентам прищеплюються вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у галузі теплофізики, молекулярної фізики, математичного та комп'ютерного моделювання для розробки і дослідження роботи об’єктів традиційної та нетрадиційної енергетики, а саме:

 • теплообмінне обладнання;

 • теплонасосні установки;

 • сонячні колектори;

 • геотермальні установки;

 • об’єкти атомного енергетичного комплексу;

 • кріогенне обладнання;

 • системи теплопостачання.


Співробітники кафедри викладають такі дисципліни:

Дисципліна

Науково-педагогічний працівник

НМК

Термодинамика енергетичних систем

професор Чаговець В.К.

Завантажити

Робоча програма

Кріотехнології в енергетиці

професор Чаговець В.К.

Завантажити

Робоча програма

Низькотемпературні проблеми енергетики професор Чаговець В.К. Завантажити

Робоча програма

Енергозбереження та енергоменеджмент

доцент Алексахін О.О.

Завантажити

Робоча програма

Вступ в спеціальність

доцент Алексахін О.О.

Завантажити

Робоча програма

Енергоменеджмент та енергоаудит

доцент Алексахін О.О.

Завантажити

Робоча програма

Комп'ютерна графіка

професор Альохіна С.В. Завантажити

Робоча програма

Інженерна графіка професор Альохіна С.В. Завантажити

Робоча програма

Вступ до фаху

професор Мацевитий Ю.М.,

доцент Казарова І.О.

Завантажити

Робоча програма

Теорія турбулентної течії

доцент Казарова І.О.

Завантажити

Робоча програма

Теорія пограничного шару доцент Казарова І.О. Завантажити

Робоча програма

Методи математичної фізики

доцент Лісіна О.Ю.

Завантажити

Робоча програма

Наближені методи розв’язання задач математичної фізики

доцент Лісіна О.Ю.

Завантажити

Робоча програма

Вища математика

доцент Лісіна О.Ю.

Завантажити

Робоча програма

Основи гідрогазодинаміки доцент Мягкохліб К.Б. Завантажити
Робоча програма
Обробка даних фізичних експериментів професор Лушпенко С.Ф.,

доцент Казарова І.О.

Завантажити

Робоча програма

Фізичні експерименти в енергетиці професор Лушпенко С.Ф.,

доцент Казарова І.О.

Завантажити

Робоча програма

Основи варіаційних та скінченорізницевих методів

доцент Лісіна О.Ю.

Завантажити

Робоча програма

Теплогідравлічні процеси

доцент Мягкохліб К.Б.

Завантажити

Робоча програма

Фізика низьких температур

професор Чаговець В.К.

Завантажити

Робоча програма

Енергетичні системи та комплекси доцент Алексахін О.О. Завантажити
Робоча програма

Виробнича практика - робоча програма

Переддипломна практика - робоча програма

Співробітники кафедри викладають наступні міжфакультетські дисципліни:

1. Технічна комп’ютерна 3D-графіка - професор Альохіна С.В. - завантажити НМК