Лісіна Ольга Юлієвна

Лісіна Ольга Юлієвна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Напрями роботи:

1. Математичні засоби теорії атомарних функцій.

2. Безсіткові методи розв’язування математичних моделей при дослідженні інженерних проблем.

3. Комп’ютерні системи моделювання фізичних процесів та технологій.

4. Побудова наближених розв’язків деяких диференціальних рівнянь теплопровідності на основі безсіткових підходів з застосуванням атомарнихрадіальних базисних функцій.

5. Створення програмної системи моделювання теплових процесів в тривимірних об’єктах.

Контактна інформація:

e-mail: o.lisina@karazin.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Omxap5AAAAAJ

ORCID: orcid.org/0000-0002-2732-2136

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Olga_Lisina