RSS FeedАнонси

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 339

6 серпня 2017 року

Вступна кампанія – 2017: стартує прийом документів!

Шановний абітурієнт ! Фізико-енергетичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна запрошує Вас стати студентом найкращого університету нашої країни, отримати чудову освіту та професію майбутнього.

Спеціальність: прикладна фізика та наноматеріали.

Освітня програма: прикладна фізика енергетичних систем.

Випускники факультету за спеціалізацією інформаційні технології в фізико-енергетичних системах, завдяки отриманим знанням в галузі фізики, математики та програмування, знаходять роботу в інформаційних центрах на підприємствах енергетичного комплексу та в сфері ІТ. Вміння проводити математичне і комп’ютерне моделювання в енергетичних системах та в процесах енергоперетворення, розробляти системи обробки даних в фізиці та енергетиці, зберігати та перетворювати інформацію дозволяє нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Випускники факультету за спеціалізацією фізика поновлювальних та нетрадиційних джерел енергії мають змогу працювати на підприємствах малої енергетики. Знання класифікацій та принципів дії вітрових та сонячних енергоустановок, вміння проводити розрахунок їх ефективності є підґрунтям розпочати власну справу з впровадження «зелених» технологій, та отримати стабільний дохід завдяки постійно зростаючому попиту на альтернативні джерела енергії в усьому світі.

Випускники факультету за спеціалізацією теплофізика, енергоефективність та енергозбереження володіють знаннями зтеплофізичних та молекулярних основ перетворення традиційних і поновлюваних видів енергії, з принципів проектування та впровадження теплових насосів, з розрахунку енергоефективності та вмінням оцінювати втрати енергії, а також здатні проводити енергоаудит будівель та споруд, за результатами якого формувати відповідні паспорти. Впроваджене на рівні законодавства обов’язкове отримання паспортів на будівлі дозволяє нашим випускникам легко знаходити роботу.

Прохідний бал станом за минулий рік: 134

Перспектива подальшого навчання в магістратурі та аспірантурі дозволить Вам реалізувати свій науковий потенціал, отримати роботу в провідних науково-дослідних інститутах або продовжити навчання за кордоном.

Більш детальну інформацію про факультет Ви дізнаєтесь на нашому сайті physics-energy.karazin.ua або за телефоном (057) 707-50-20.

Наш e-mail: fef@karazin.ua

Ми чекаємо на Вас!