Наукова діяльність


Викладачі інституту разом зі студентами та аспірантами займаються інтенсивною науковою працею. Результати фундаментальних досліджень регулярно публікуються у провідних вітчизняних та міжнародних журналах, таких як Physical Review Letters та Physical Review. Прикладні дослідження співробітників інституту широко використовуються на практиці. Роботу «Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та вдосконалення режимів їхньої експлуатації», серед авторів якої є співробітник навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики академік НАН України Ю. М. Мацевітий якого було нагороджено Державною премією України.

В навчально-науковому інституті комп'ютерної фізики та енергетики наукові дослідження впроваджуються на трьох випускаючих кафедрах:

  • Кафедра інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах. Напрямками діяльності цієї кафедри є розробка та розвиток керуючих систем в енергетичних комплексах, математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергоперетворення і роботи енергетичних систем.
  • Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології. Її діяльність спрямована на вивчення фізичних основ енергоперетворення, розробку та розвиток комплексів як традиційної, так і альтернативної енергетики: сонячної, водневої, вітрової, геотермальної, а також екологічно чистого транспорту.
  • Кафедра комп'ютерної фізики. Напрямками діяльності кафедри є розробка та розвиток керуючих систем в енергетичних комплексах, математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергоперетворення і роботи енергетичних систем, обробка даних в енергетиці, фізики та медицині.

Випускники інституту – висококваліфіковані фахівці з фізичних, фізико-хімічних та математичних основ моделювання процесів енергоперетворення і складних енергосистем, а також в галузі комп’ютерного керування енергокомплексами та наукоємним технологічним обладнанням. Діяльність випускників інституту пов’язана з вивченням і використанням як традиційних джерел теплової та гідроенергії, так і сонячної, вітрової, водневої, геотермальної та інших видів відновлювальної енергії, а також атомної і термоядерної енергії.