Кафедри


Сьогодні в навчально-науковому інституті комп’ютерної фізики та енергетики працюють 3 кафедри:

  • кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах;
  • кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології;
  • кафедра комп’ютерної фізики.

Науковими дослідженнями та підготовкою фахівців займаються академік Національної академії наук України, 15 докторів наук, професорів та 20 кандидатів наук, доцентів.