Про навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики


Історія фізико-енергетичного факультету починається з 12 липня 2001 спільним указом Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України

1 листопада 2019 року фізико-енергетичний факультет було реорганізовано шляхом перетворення у навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики.

Сьогодні в навчально-науковому інституті працюють 3 кафедри:

  • кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах;
  • кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології;
  • кафедра комп’ютерної фізики.

Науковими дослідженнями та підготовкою фахівців займаються академік Національної академії наук України, 15 докторів наук, професорів та 20 кандидатів наук, доцентів.

Навчально-науковий інститут готує фахівців у галузі традиційних і новітніх технологій одержання, перетворення і використання енергії.

На старших курсах загальні та спеціальні дисципліни викладаються провідними вченими, які працюють на самому вістрі сучасної фундаментальної та прикладної науки. Зміст спецкурсів постійно обновлюється, враховуючи побажання потенційних роботодавців — представників підприємств та наукових установ.

Результати фундаментальних досліджень, що проводяться викладачами та студентами факультету, регулярно публікуються у провідних вітчизняних та міжнародних журналах, таких як PhysicalReviewLetters та PhysicalReview.

Прикладні дослідження співробітників навчально-наукового інституту широко використовуються на практиці.

Випускники навчально-наукового інституту — висококваліфіковані фахівці з фізичних, фізико-хімічних таматематичних основ моделювання процесів енергоперетворення іскладних енергосистем, а також в галузі комп’ютерного керування енергокомплексами танаукоємним технологічним обладнанням.

Діяльність випускників навчально-наукового інституту пов’язана з вивченням івикористанням як традиційних джерел теплової тагідроенергії, так ісонячної, вітрової, водневої, геотермальної таінших видів відновлювальної енергії, а також атомної ітермоядерної енергії.

Випускники навчально-наукового інституту можуть працювати у провідних наукових, науково-виробничих і виробничих установах, приватних підприємствах, а також в енергогенеруючих і енергорозподільчих компаніях України. Вони також мають право бути викладачами у вищих навчальних закладах, ліцеях та коледжах.