Анотації курсів кафедри ТМФ

Дисципліна Викладач
1

Фізика низьких температур

проф. Чаговець В. К.

2

Кріотехнології в енергетиці та теплофізиці

проф. Чаговець В. К.

3

Квантова механіка

проф. Нємченко К.Е.

4

Електродинаміка суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е.

5

Електродинаміка

проф. Нємченко К.Е.

6

Механіка суцільних середовищ

проф. Нємченко К.Е.

7

Енергетичне устаткування ТЕЦ і АЕС

доц. Алексахін О.О.

8

Енергоменеджмент та енергоаудит

доц. Алексахін О.О.

9

Фізика теплообмінних апаратів

доц. Алексахін О.О.

10

Комп’ютерна графіка

доц. Альохіна С.В.

11

Комп'ютерне моделювання процесів теплопровідності

доц. Альохіна С.В.

12

Математичне моделювання теплофізичних процесів

доц. Альохіна С.В.

13

Теоретична механіка

доц. Марущенко І.М.

14

Термодинаміка та статистична фізика

доц. Марущенко І.М.

15

Альтернативні і поновлювальні джерела енергії

доц. Мягкохліб К.Б.

16

Проектування енергетичних систем на основі відновлювальних джерел енергії

доц. Мягкохліб К.Б.

17

Термопружний стан елементів енергетичного обладнання

доц. Мягкохліб К.Б.

18

Методи оптимізації та діагностики в енергетиці

доц. Мягкохліб К.Б.

19

Вступ до теорії тепломассообміну

доц. Мягкохліб К.Б.

20

Теорія тепломасообміну

доц. Орлова Н.О.

21

Теплофізичні властивості речовин

доц. Орлова Н.О.

22

Теорія пограничного шару

доц. Орлова Н.О.

23

Рівняння математичної фізики

доц. Лісіна О.Ю.

24

Методи математичної фізики

доц. Лісіна О.Ю.

25

Наближені методи розв’язання задач математичної фізики

доц. Лісіна О.Ю.

26

Основи комп’ютерного моделювання фізичних процесів

доц. Лісіна О.Ю.