RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 290

13 березня 2019 року

Науковий-методичний семінар кафедри інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах

Науковий-методичний семінар кафедри інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах

13 березня 2019 року відбувся черговий науково-методичний семінар кафедри інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах. Із доповіддю "Конкурентна спроможність ітеративних алгоритмів в томографії" виступив професор КІТФЕС Нємченко К.Е.

Анотація доповіді: В докладі викладені результати новітніх досліджень вчених кафедри і закордонних дослідників в області комп'ютерної томографії з використанням методі ітерацій. Відмінністю використання ітерацій в томографії є відсутність добре визначених систем рівнянь, або інтегральних рівнянь, які розв’язуються ітеративним методом. Другою труднющу є наявність великої кількості шумів. Ці фактори призводять до дуже малої кількості ітеративних шагів – до двох – трьох, а іноді, зовсім до неможливості проведення ітераційної процедури. В докладі наведено результати перевірки даного методу і його порівняння з уже існуючими методиками томосинтезу.

Питання, що були задані доповідачеві:

1)Що таке ітеративні методики

2)Як широко вони використовуються на практиці

3)Чому такою низкою є їх точність

4)Які шляхи покращення цієї методики використовують закордонні дослідники?