RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 322

10 квітня 2019 року

Науковий-методичний семінар кафедри інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах

Науковий-методичний семінар кафедри інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах

10 квітня 2019 року відбувся черговий науково-методичний семінар кафедри інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах. Із доповіддю "Дискусійні алгоритми дослідження критичних коливань рідин в баках" виступила професор КІТФЕС Стрельнікова О.О.

Анотація доповіді: Розроблені ефективні алгоритми дослідження інтенсивних плескань рідини в паливних баках ракетоносіїв під дією раптово прикладених горизонтальних та вертикальних збуджень. Для розв’язання задачі використано методи теорії потенціалу, що дозволило звести задачі, що розглядалися до систем сингулярних інтегральних рівнянь. Отримані дані щодо власних форм коливань рідини були використані для побудови базисних функцій для дослідження вимушених коливань. Вивчені явища параметричного резонансу, наведені відповідні залежності рівня підйому вільної поверхні при інтенсивних зовнішніх впливах.

Питання, що були задані доповідачеві:

1)Чи дозволяє вказаний метод враховувати нагрів заповнювача в баках ракетоносіїв?

2)Як враховується поверхневий натяг?

3)В чому полягають відмінності підходу при вивченні коливань в умовах мікрогравітації?

4)Яка кількість членів ряду в розвиненнях за власними формами коливань виявилась достатньою для отримання стійкого числового розв’язку?