Кафедра комп’ютерної фізики

Оголошено набір студентів до бакалавратури та дворічної магістратури за освітньою програмою

КОМП'ЮТЕРНА ФІЗИКА

Унікальна спеціальність, унікальні вміння, унікальні можливості.

Сучасні комп'ютерні технології широко застосовуються у всіх сферах людської діяльності. Теоретичні знання та практичні навички роботи із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій є необхідною умовою для проведення успішних досліджень складних фізичних, технічних, енергетичних, медичних та екологічних систем.

Наша задача: підготовка висококваліфікованих фахівців-фізиків в галузях

 • обчислювальної фізики та моделювання;
 • обробки і аналізу даних і їх візуалізації;
 • комп'ютерного забезпечення фізичного експерименту.

Система підготовки і обсяг комплексу навчально-наукових дисциплін освітньої програми «Комп’ютерна фізика» орієнтовані на рішення проблем в напрямках:

 • моделювання фізичних явищ і складних процесів;
 • поведінка розподілених динамічних систем;
 • обробка зображень;
 • розпізнавання об'єкта в умовах сильних перешкод;
 • діагностика і управління складними системами;
 • системи збору та обробки інформації;
 • мережі і комп'ютерний моніторинг стану навколишнього середовища;
 • нейронні мережі та проблеми штучного інтелекту;
 • оптимізація технологічних процесів.

Протягом навчання студенти оволодіють такими мовами програмування: С, С++, R, Python, Java, JavaScripts тощо, та отримають навички роботи у таких середовищах розробки, як Visual C++ , Embarcadero, R-studio, PyCharm тощо.

Напрямками діяльності кафедри є розробка та розвиток керуючих систем в енергетичних комплексах, математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергоперетворення і роботи енергетичних систем, обробка даних в енергетиці, фізики та медицині.

Кафедра пропонує унікальне збалансоване викладання математичних, фізичних дисциплін та дисциплін з програмування.

Напрями підготовки і програми курсів розроблені у тісній співпраці з провідними фірмами-розробниками програмного забезпечення.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 232, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022

Телефон для довідок: (057) 705-11-39, 707-50-20

E-mail: nemchenko@karazin.ua