Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Кафедру було засновано в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна в 2003 р. Засновником та першим завідувачем кафедри був професор Ю.Ф.Шмалько, один з ініціаторів і організаторів першого в Україні фізико-енергетичного факультету (ФЕФ) спільного підпорядкування - Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. В 2003 р. Ю.Ф.Шмалько був обраний професором і завідувачем кафедри фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології, протягом кількох років був деканом фізико-енергетичного факультету. На кафедрі він читав лекції студентам за новими напрямками в галузі фізико-технічних проблем енергетики, керував науковими семінарами.

З 2008 р. кафедру очолює професор В.І.Ткаченко, фахівець в галузях альтернативної енергетики, фізики плазми, нелінійної фізики, плазмової електроніки, гідромеханіки, надкритичної флюїдної екстракції. З цього часу тематика досліджень кафедри розширюється за рахунок включення тематики НВК ВДЕРТ ННЦ ХФТІ.

Напрямками діяльності кафедри є проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також дослідно-конструкторських і проектно-технологічних розробок в галузі фізики альтернативних і поновлюваних джерел енергії, створення нових матеріалів, розвитку радіаційних технологій, ресурсозберігаючих технологій та охорони навколишнього середовища.

Діяльність кафедри покликана інтегрувати академічну і вузівську науку для підготовки висококваліфікованих фахівців з нетрадиційної енергетики сьогоднішнього і завтрашнього днів. Випускники кафедри успішно працевлаштовуються в спеціалізованих науково-дослідних організаціях, комерційних структурах та вищих навчальних закладах.

Навчання відбувається за спеціалізацією:

« Фізика нетрадиційних енерготехнологій та фізичні аспекти екології »

Контактна інформація

Адреса: ауд. 232, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон для довідок: (057) 705-14-01

E-mail: dpaeseua@gmail.com