Документи

 1. Положення про приймальну комісію
 2. Склад приймальної комісії
 3. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів у 2018 році
 4. Спеціальний прохідний конкурсний бал для вступників на спеціальності, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка
 5. Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до вищих навчальних закладів України для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти
 6. Лист Міністерства освіти і науки України щодо зведеної таблиці спеціальних умов участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов на здобуття цих рівнів за державним або регіональним замовленням, включаючи переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
 7. Зведена таблиця спеціальних умов участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов на здобуття цих рівнів за державним або регіональним замовленням, включаючи переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
 8. Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2019 році
 9. Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 10. Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2019 році на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
 11. Додаток 3. Перелік фахових вступних випробувань для вступу на навчання у 2019 році для здобуття ступеня магістра осіб, які здобули ступінь бакалавра, фахові іспити та терміни навчання
 12. Додаток 4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
 13. Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)
 14. Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200
 15. Додаток 7.1. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2019 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)
 16. Додаток 7.2. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2019 році (для іноземних громадян та осіб без громадянства)
 17. Додаток 8. Положення про апеляційні комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 18. Додаток 9. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 19. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступу до університету в 2019 році
 20. Щодо дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час вступної кампанії
 21. Положення про Всеукраїнські олімпіади Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
 22. Розклад вступних випробувань до аспірантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2018 році
 23. Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом до закладів вищої освіти в 2018 році
 24. Обсяг державного замовлення на навчання за освітнім рівнем магістра у 2018 році
 25. Квота прийому іноземних громадян в 2018 році в межах обсягів державного замовлення (бакалавр)
 26. Квота прийому іноземних громадян в 2018 році в межах обсягів державного замовлення (магістр)
 27. Вартість навчання для громадян України
 28. Вартість навчання для іноземних громадян
 29. Угода-контракт на навчання в університеті для громадян України (денна форма)
 30. Угода-контракт на навчання в університеті для громадян України (заочна форма)
 31. Угода-контракт на навчання в університеті для іноземних громадян