Документи

 1. Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2018 році
 2. Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 3. Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2018 році на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
 4. Додаток 3. Перелік фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра у 2018 році
 5. Додаток 4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
 6. Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих заліків)
 7. Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200
 8. Додаток 7.1. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна в 2018 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)
 9. Додаток 7.2. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна в 2018 році (для іноземних громадян та осіб без громадянства)
 10. Додаток 8. Положення про апеляційні комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 11. Додаток 9. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 12. Щодо дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час вступної кампанії
 13. Положення про Всеукраїнські олімпіади Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
 14. Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році