Програми вступних іспитів

Навчально-науковий інститут комп'ютерної фізики та енергетики готує висококваліфікованих спеціалістів, які здатні вирішувати весь спектр проблем енергетичної галузі. Підготовка фахівців здійснюється за такими напрямками як фізика нетрадиційних (відновлюваних) джерел енергії, теплоенергетика, теплофізичні та молекулярні основи перетворення традиційних і відновлюваних видів енергії, енергоефективність та енергозбереження, комп’ютерна фізика, математичне та комп’ютерне моделювання складних фізичних процесів в енергетичних комплексах, розробка нейронних мереж та баз даних, обробка великих об’ємів інформації, розробка програмних та програмно-апаратних комплексів для автоматизації науково-технологічних процесів.


Для вступу до магістратури навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики необхідно скласти вступний фаховий іспит «Термодинаміка та молекулярна фізика».

Програма вступного фахового іспиту «Термодинаміка та молекулярна фізика»

Для вступу до магістратури навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики для іноземних громадян необхідно скласти вступний фаховий іспит «Thermodynamics and molecular physics».

Program entrance exam «Thermodynamics and molecular physics»


Для вступу до аспірантури навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики необхідно скласти вступний фаховий іспит з прикладної фізики за відповідною спеціалізацією.

Програма вступного фахового іспиту з прикладної фізики

Для вступу до аспірантури навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики необхідно зробити презентацію дослідницької пропозиції за тематикою майбутнього наукового дослідження.

Програма "Дослідницька пропозиція"

Для вступу до аспірантури для абітурієнтів, що отримали ступінь магістра не за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали», необхідно скласти додатковий вступний фаховий іспит з прикладної фізики.

Програма додаткового вступного фахового іспиту з прикладної фізики