Програми вступних іспитів

Фізико-енергетичний факультет готує фахівців у галузі традиційних і новітніх технологій одержання, перетворення і використання енергії за спеціальністю «Прикладна фізика».


Для вступу до бакалаврату абітурієнту з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» необхідно здати вступний іспит з загальної фізики.


Для вступу до магістратури необхідно здати вступні іспити.

Перелік вступних іспитів:

  1. Додаткове вступне випробовування за фахом (для абітурієнтів, що отримали ступінь бакалавра за іншою спеціальність (не за Прикладною фізикою)) - "Обробка даних фізичних експериментів"
  2. Фаховий екзамен - "Термодинаміка та молекулярна фізика"
  3. Іспит з іноземної мови
Програма вступного іспиту з дисципліни «Термодинаміка та молекулярна фізика»

Програма вступного іспиту з дисципліни «Обробка даних фізичних експериментів»


Набір до аспірантури відбувається за наступними спеціалізаціями:

  1. Фізика поновлювальних та нетрадиційних джерел енергії;
  2. Обробка даних фізичних експериментів;
  3. Математичне моделювання фізичних процесів.

Для вступу до аспірантури необхідно здати фаховий екзамен з прикладної фізики за відповідною спеціалізацією.