Рейтинг кафедр

Рейтинг кафедр за 2016-2017 навчальний рік:

№ за
рейтингом
Кафедра Завідувач
кафедри
Науково-педагогічні
працівники
Наукові
працівники
Усього Кількість
балів
Рейтинг
21 Фізики нетрадиційних
енерготехнологій та екології
Ткаченко В.І. 5 0 5 43 8,6
39 Теплофізики та
молекулярної фізики
Мацевитий Ю.М. 5,25 0 5,25 33,75 6,43
40 Інформаційних технологій в
фізико-енергетичних
системах
Нємченко К.Е. 8,75 0 8,75 51,5 5,89
50 Охорони праці та
безпеки життєдіяльності
Адаменко М.І. 5 0 5 19,5 3,9