Рейтинг кафедр

Рейтинг кафедр за 2020-2021 навчальний рік:

№ за
рейтингом

Кафедра

Завідувач
кафедри

Науково-педагогічні
працівники

Наукові
працівники

Усього

Кількість
балів

Рейтинг

10

Комп’ютерної фізики

Нємченко К.Е.

6,5

0

6,5

109,5

16,85

20

Теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності

Мацевитий Ю.М.

4

0

4

49,75

12,44

26

Фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Ткаченко В.І.

6,25

0

6,25

70,35

11,26

49

Інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах

Сухов Р.В.

6,5

0

6,5

31,5

4,85

Рейтинг кафедр за 2017-2018 навчальний рік:

№ за
рейтингом

Кафедра

Завідувач
кафедри

Науково-педагогічні
працівники

Наукові
працівники

Усього

Кількість
балів

Рейтинг

14

Теплофізики,
молекулярної фізики та енергоефективності

Мацевитий Ю.М.

5

0

5

56,25

11,3

38

Інформаційних технологій в
фізико-енергетичних
системах

Нємченко К.Е.

10,5

0

10,5

66,5

6,3

42

Фізики нетрадиційних
енерготехнологій та екології

Ткаченко В.І.

5,5

0

5,5

31,5

5,7

47

Охорони праці та
безпеки життєдіяльності

Адаменко М.І.

4

0

4

19

4,8

Рейтинг кафедр за 2016-2017 навчальний рік:

№ за
рейтингом
Кафедра Завідувач
кафедри
Науково-педагогічні
працівники
Наукові
працівники
Усього Кількість
балів
Рейтинг
21 Фізики нетрадиційних
енерготехнологій та екології
Ткаченко В.І. 5 0 5 43 8,6
39 Теплофізики та
молекулярної фізики
Мацевитий Ю.М. 5,25 0 5,25 33,75 6,43
40 Інформаційних технологій в
фізико-енергетичних
системах
Нємченко К.Е. 8,75 0 8,75 51,5 5,89
50 Охорони праці та
безпеки життєдіяльності
Адаменко М.І. 5 0 5 19,5 3,9