Контактна інформація

Телефон деканату: +38 (095) 137-28-24

E-mail інституту:fef@karazin.ua

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах;

+38 (057) 705-11-39, 707-50-20
E-mail: kites_fef@karazin.ua

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології;

+38 (057) 705-14-01
E-mail: kfnee_fef@karazin.ua

Кафедра комп'ютерної фізики;

+38 (057) 707-50-20

E-mail: kites_fef@karazin.ua