Контактна інформація

Телефон деканату: +38 (057) 707-50-20

E-mail факультету:fef@karazin.ua

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах;

+38 (057) 705-11-39, 707-50-20
E-mail: kites_fef@karazin.ua

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології;

+38 (057) 705-14-01
E-mail: kfnee_fef@karazin.ua

Кафедра теплофізики та молекулярної фізики;

+38 (057) 707-50-20
E-mail: ktmf_fef@karazin.ua

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності;

+38 (057) 781-78-94
E-mail: bgd_fef@karazin.ua