Партнери

№ з/п

Назва підприємства/установи

Предмет договору

1

ТОВ «Грандег-Україна»

 • створення умов про підвищення якості підготовки фахівців за напрямами;
 • участь у спільних конференціях, семінарах, виставках, презентаціях;
 • сприяння науковим дослідження, новим розробкам, публікаціям з викладачами та студентами
 • організація практик (навчально-ознайомча, виробнича, переддипломна)

2

ТОВ «Дезега Холдінг Україна»

 • створення умов про підвищення якості підготовки фахівців за напрямами;
 • участь у спільних конференціях, семінарах, виставках, презентаціях;
 • сприяння науковим дослідження, новим розробкам, публікаціям з викладачами та студентами

3

ТОВ «Лабораторія рентгенівської медичної техніки»

 • створення умов про підвищення якості підготовки фахівців за напрямами;
 • участь у спільних конференціях, семінарах, виставках, презентаціях;
 • сприяння науковим дослідження, новим розробкам, публікаціям з викладачами та студентами
 • організація практик (навчально-ознайомча, виробнича, переддипломна)

4

НВК «Відновлювальні джерела енергії і ресурсозберігаючі технології ННЦ ХФТІ»

 • створення умов про підвищення якості підготовки фахівців за напрямами;
 • участь у спільних конференціях, семінарах, виставках, презентаціях;
 • сприяння науковим дослідження, новим розробкам, публікаціям з викладачами та студентами

5

Приватна фірма «Золотий переріз»

 • організація практик (навчально-ознайомча, виробнича, переддипломна)

6

ТОВ «Енерджи С»

 • організація практик (навчально-ознайомча, переддипломна)

7

Інститут проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

 • організація практик (навчально-ознайомча, виробнича, переддипломна)

8

Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України

 • організація практик (навчально-ознайомча, переддипломна)

9

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

 • організація практик (виробнича, переддипломна)

10

Приватне підприємство «Харків КУБ»

 • організація практик (виробнича, переддипломна)

11

ТОВ «Теплоресурс ЛТД»

 • організація практик (виробнича, переддипломна)