Лушпенко Сергій Федорович

Лушпенко Сергій Федорович є доктором технічних наук з 2008 року зі спеціальності 05.14.06 "технічна теплофізика та промислова теплоенергетика", диплом ДД № 006500, назва докторської дисертації "Математичне моделювання теплових процесів у керамічних та надтвердих матеріалах з ідентифікацією їх теплофізичних властивостей".

Лушпенко С. Ф. є фахівцем у галузі теплофізики, теорії та практики розв’язання прямих і обернених задач теплопровідності та комп'ютерного моделювання теплових процесів у теплотехнічному і технологічному обладнанні. Має стаж наукової роботи за даним напрямком понад 40 років.

Лушпенко С. Ф. працював провідним науковим співробітником відділу моделювання та ідентифікації теплових процесів Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України, має вчене звання старшого наукового співробітника з 2004 р., атестат АС № 003863. Стаж наукової роботи – 43 роки. Викладав студентам Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» дисципліни "Спеціальні питання тепломасообміну", "Обернені задачі теплообміну і гідродинаміки" та "Основи екології".

Лушпенко С. Ф. був відповідальним виконавцем НДР "Розробка науково-технічних основ енергозберігаючих технологій шліфування", виконаної у рамках загальнонаціональної програми «Енергозбереження».

Основним напрямком наукової роботи Лушпенка С. Ф. є дослідження теплофізичних процесів у теплонавантаженому устаткуванні та ідентифікація теплофізичних властивостей матеріалів. За його безпосередньою участю розроблено і створено ряд приладів та комп’ютерних програм для моделювання та ідентифікації теплових процесів. Він автор більш ніж 120 наукових праць у провідних вітчизняних та закордонних наукових виданнях.