Кафедра теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності

Напрямок діяльності кафедри - теплофізичні та молекулярні основи перетворення традиційних і поновлюваних видів енергії.

Кафедра теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності проводить навчання за спеціальністю «прикладна теплофізика», спеціалізація «теплофізика та молекулярна фізика». Студенти отримують фундаментальні знання в області

 • термодинаміки і молекулярної фізики;
 • тепломасообміну;
 • фізики низьких температур;
 • математичного моделювання та ідентифікації теплових процесів;
 • комп'ютерного моделювання тепломасопереносу;
 • енергозбереження та енергоаудиту.

Теплофізичні явища є одними з визначальних при протіканні більшості процесів, які мають місце в енергетичному обладнанні та інших технічних об'єктах. Їх детальне вивчення неможливе без застосування сучасних методів математичного моделювання.

Кафедра теплофізики та молекулярної фізики є унікальною, оскільки поєднує в собі поглиблене вивчення фізичних основ перетворення енергії (тепло- і масообміну) і використання сучасних комп'ютерних технологій для моделювання цих процесів. Тому на кафедрі теплофізики та молекулярної фізики особлива увага приділяється оволодінню навичками роботи з готовими програмними комплексами, призначеними для проектування і моделювання, знання яких затребуване на ринку праці України та країн Європейського союзу (AutoCAD, SolidWorks, ANSYS та ін.), А саме в наукових організаціях, на промислових підприємствах, в ІТ-компаніях.

Спецкурси та дипломні роботи орієнтовані на отримання практичних навичок в галузі традиційної та нетрадиційної енергетікі. Особлива увага приділяється:

 • теплообмінному обладнанню;
 • теплонасосним установкам;
 • сонячним колекторам;
 • геотермальним установкам;
 • об'єктам атомного енергетичного комплексу;
 • криогенному обладнанню;
 • системам теплопостачання будівель.

Завданням нашої кафедри є підготовка висококваліфікованих професійних кадрів. Для цього на кафедрі працюють провідні наукові співробітники міста Харкова та України, багато з них неодноразово відзначені нагородами (Мацевитий Ю.М., Чаговець В.К., Костіков А.О., Альохіна С.В.), вони володіють унікальними науковими знаннями не тільки у фундаментальних питаннях теплофізики, але і є широкопрофільними фахівцями в області моделювання та програмування в енергетичних системах, мають досвід викладання та проведення досліджень в країнах Європейського союзу. Випускники кафедри працюють на підприємствах України та країн СНД, багато з них є провідними фахівцями в галузі теплофізики, керівниками підрозділів і підприємств.

Положення про кафедру

Контактна інформація

Адреса: ауд. 209, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022

Телефон для довідок: (057) 705-09-67

Сторінка у соц.мережі Facebook: https://www.facebook.com/ktfmf