Мягкохліб Костянтин Борисович

Мягкохліб Костянтин Борисович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник. Працює на посаді доцента кафедри Теплофізики та молекулярної фізики з 2018 року.

Вища технічна освіта за спеціальністю «Технологія машинобудування», кваліфікація – інженер-механік.

Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.09 «Динаміка та міцність машин».

Вчена звання – старший науковий співробітник за спеціальністю 05.02.09 «Динаміка та міцність машин».

Має 90 опублікованих наукових праць, серед яких 2 монографії та 6 патентів на винаходи, 12 зарубіжних публікацій, 52 публікації в журналах, включених до переліку фахових видань ВАК, 26 публікацій входять до різних наукометричних баз (Index Copernicus Value, Ulrich's Periodicals Directory, РИНЦ і інші ).

Протягом 2002-2004 рр отримував стипендію Національної Академії Наук України для молодих вчених, та 2008-2010 рр ‑ стипендію Президента України для молодих вчених.

З 2009 по 2015 рік працював у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі газогідромеханіки і тепломасообміну на посаді доцента.