Наукові проекти

Міжнародні наукові проєкти, що виконуються співробітниками ННІ:

2023

 1. "Лінійний натяг сходин в управлінні морфологічною еволюцією сходин" у співробітництві з науково-дослідницьким інститутом електроніки університету Шізуоки, Японія.
 2. "Термічно-індукована еволюція морфології пор у кристалах" у співробітництві з науково-дослідницьким інститутом електроніки університету Шізуоки, Японія.
 3. "Модифікація дефектної структури кристалів CdTe та формування гетероструктур на основі CdTe для рентгенівських і γ- детекторів" у співробітництві з науково-дослідницьким інститутом електроніки університету Шізуоки, Японія.

 4. "Розвинення теорії та методів числового аналізу граничних інтегральних рівнянь" у співробітництві з Вессекським технологічним інститутом, Велика Британія.
 5. "Молекулярний дизайн полімерів" у співробітництві з Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych.

2022

 1. Special Program Grant “School FM in Ukraine” разом з товарицтвом Optica.

 2. "Investigate the effect of strong absorption of electromagnetic radiation by thin conducting fibers" разом з LTASolid Incorporating, Houston, USA

IННОВАЦІЇ:

Пропозиції співробітників фізико-енергетичного факультету подані до Інноваційного центру Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна:

 1. Розроблення комп’ютерного томографу шостого покоління з функцією томосинтезу для рішення задач теплової томографії
 2. Будівництво біоенергетичного комплексу на базі комунальній очисних споруд у м. Первомайський.
 3. Дахові сонячні фотовольтаїчні станції
 4. Будівництво сонячної фотовольтаїчної станції – пілотний проект
 5. Improving the efficiency of photovoltaic solar modules by using thermoelectric generators

 6. Development of autonomous water supply systems by using solar photovoltaic systems

 7. Development of environmentally friendly cryogenic (pneumatic) power system for agriculture