Видання навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики


Гарячевська І. В., Протектор Д. О.

Інтегровані середовища розробки : методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / І. В. Гарячевська, Д. О. Протектор. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 124 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу «Інтегровані середовища розробки», який є невід’ємною частиною при підготовці бакалаврів з прикладної фізики. Мета: надати методичну допомогу студентам при виконанні самостійних робіт з дисципліни «Інтегровані середовища розробки».

Гарячевська І. В., Протектор Д. О.

Основи програмування у 2 частинах. Частина 1 : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / І. В. Гарячевська, Д. О. Протектор. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – 46 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу «Основи програмування», що є невід’ємною частиною під час підготовки бакалаврів з прикладної фізики. Мета: надати методичну допомогу студентам під час виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Основи програмування».

Нємченко К. Е.

Аналітична геометрія: навчальний посібник / ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012.

Метою посібника є ознайомлення студентів із аналітичною геометрією, а також підготовка до використання основних понять і принципів аналітичної геометрії - поняття векторів и векторних просторів, методу координат, перетворень систем координат, властивостей кривих і поверхонь першого і другого порядку - в подальших фізичних і математичних курсах.

Кіценко Ю. А., Нємченко К. Е.

Методичні матеріали з курсу "АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ".– Х.: ХНУ, 2009.

Методичні вказівки «Методичні матеріали з курсу" Аналітична геометрія "» для вивчення курсу «Аналітична геометрія» створені для студентів першого курсу спеціальностей фізико-математичного профілю. Особливістю курсу є те, що він призначений для студентів, які в подальшому спеціалізуються в різних галузях знань. У вказівках зібрані завдання для самостійної роботи студентів, наведено необхідний теоретичний матеріал, відповіді до завдань, а також вирішення найбільш складних або цікавих завдань.