Аспірантура та докторантура

Аксенова Вікторія Юріївна

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Керівник: проф. Марченко І.Г.

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Рік вступу: 2019

Караєв Артем Олександрович

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах

Керівник: проф. Стрельнікова О.О.

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Рік вступу: 2018

Протектор Денис Олегович

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах

Керівник: доц. Лісін Д.О.

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Рік вступу: 2018

Ткаченко Георгій Олександрович

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Керівник: проф. Ткаченко В.І.

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Рік вступу: 2018

Вайсбурд Антон Ігорович

Кафедра інформаційних технологій в енергетичних системах

Керівник: проф. Немченко К.Е.

Спеціальність: 01.05.02 - "Математичне моделювання"

Рік вступу: 2015