Cтудентський деканат

Вас вітає студентський деканат

навчально-наукового інституту

комп'ютерної фізики та енергетики!

Студентська рада є органом студентського самоврядування, що створений студентами нашого університету ще в 2006 році, та сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої, культурної та громадської діяльності.


Студентський декан навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики

Маслов Дмитро Юрійович

e-mail: maslov2021nf34@student.karazin.ua

Заступник студентського декана навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики

Шопинський Назар Вікторович

e-mail: shopinsky2021nf14@student.karazin.ua

Секретар студентського деканату навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики

Руднєва Марія Костянтинівна

e-mail: rudnieva2021nf21@student.karazin.ua