Cтудентський деканат

Вас вітає студентський деканат

навчально-наукового інституту

комп'ютерної фізики та енергетики!

Студентська рада є органом студентського самоврядування, що створений студентами нашого університету ще в 2006 році, та сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої, культурної та громадської діяльності.


Студентський декан навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики

Гордєєва Альона Сергіївна

e-mail: hordieieva2021nf13@student.karazin.ua

Заступник студентського декана навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики

Колоколова Катерина Ігорівна

e-mail: kolokolova2021nf11@student.karazin.ua

Секретар студентського деканату навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики

Зарубенко Лоліта Валеріївна

e-mail: lolita.zarubenko@student.karazin.ua