Студентське наукове товариство

Вас вітає студентське наукове товариство

навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики!

Студентське наукове товариство (СНТ) - це добровільне студентське об'єднання, що організовується в вищих навчальних закладах із метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

СНТ сприяє формуванню творчих характеристик особистості, яка готова ефективно вирішувати теоретичні та прикладні проблеми, що виникають в процесі дослідницької роботи.

Метою роботи СНТ – є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в університеті та розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи.


Голова студентського наукового товариства навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики

Соколенко Роман Станіславович

Тел.: (050)-557-54-41