Наші партнери КФНЕЕ

Дослідницькі інститути Академії наук України

1. Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ) http://www.kipt.kharkov.ua/ru - науковий центр досліджень в галузі фізичних наук. Створений у 1928 р. як Український фізико-технічний інститут. В Інституті вперше в СРСР в 1932 р. здійснено розщеплення ядра атома літію, отримані рідкі водень і гелій, побудований перший трьохкоординатний радіолокатор. У ННЦ ХФТІ працювали багато відомих фізиків таких, як Лев Ландау, Ігор Курчатов, Кирило Синельников, Лев Шубніков, Олександр Ахієзєр, Євген Ліфшиц та ін.

У складі наукового центру знаходяться Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій, Інститут фізики плазми, Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики, Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорення, Інститут теоретичної фізики ім. А. І. Ахієзера. В ХФТІ знаходиться найпотужніший в СНД лінійний прискорювач електронів.

2. Науково-виробничий комплекс "Відновлювальні джерела енергії та ресурсозберігаючі технології" (НПК ВІЕРТ) http://resst.kipt.kharkov.ua, що створений на базі ННЦ ХФТІ та входить в нього як відокремлений підрозділ - один з провідних українських фізичних центрів, де реалізуються фундаментальні і прикладні наукові дослідження та дослідно-конструкторські і проектно-технологічні розробки.

Основні напрямки досліджень комплексу:

· фізика альтернативних і поновлюваних джерел енергії;

· створення нових матеріалів, розвитку радіаційних технологій, ресурсозберігаючих технологій та охорони навколишнього середовища.

3. Інститут проблем машинобудування НАН України ім. А.М.Підгорного (ІПМаш НАН України) http://www.ipmach.kharkov.ua/ є визнаним центром наукових досліджень в галузі енергетики та машінобудування. У складі ІПМаш - 14 наукових відділів, де працюють 344 фахівців (133 наукових співробітника, у тому числі один академік і три члени-кореспонденти НАН України, 27 доктори та 73 кандидатів наук), а також спеціальне конструкторсько-технологічне бюро і дослідне виробництво.

Основні наукові напрямки:

·Оптімізація процесів в енергетичних машинах та удосконалення їх конструкцій

·Енергосберегающіе технології та об'єкти нетрадиційної енергетики

·Прогнозірованіе надійності, динамічної міцності і ресурсу енергетичного обладнання

·Моделірованіе та комп'ютерні технології в енергетичному машинобудуванні

4. ТОВ «Буренерго» http://burenergo.uaprom.net/. Компанія «Буренерго» пропонує повний комплекс послуг з тепло- і енергопостачання будівель із застосуванням передових технологій в галузі енергозбереження та альтернативної енергетики. Теплові насоси, сонячні колектори, система автономного електроживлення, автономного вуличного освітлення - це далеко не повний список устаткування, яке встановлено і працює в центрі «Буренерго» і доступно для навчання і досліджень студентам і співробітникам нашого факультету.

5. ЗОЛОТИЙ ПЕРЕРІЗ http://www.gsukr.com.ua/gs/index.cfm - енергоаудит, проектування, постачання, монтаж і сервіс внутрішніх інженерних мережі систем будівель.

6. ЕКІПАЖ http://okna.ua/ekipag. Фірма "Екіпаж" є виробником металопластикових та алюмінієвих конструкцій, у тому числі з підвищеною енергоефективністю.