Практики кафедри КФНЕЕ

Кафедра підтримує тісну співпрацю з науковими та науково-технічними організаціями. Існує філія кафедри в Харківський фізико-техничний інститут Національної академії наук: Науково-виробничий комплекс "Поновлювані джерела енергії та ресурсозберігаючі технології", на базі якого студенти проходять практику і виконують дипломні роботи за темами "розробка пристроїв і технологій малої альтернативної енергетики (вітрова, хвильова, воднева енергетика)". Крім того, кафедра підтримує тісні стосунки з Інститут проблем машинобудування Національної академії наук. Роботи, що пов’язані з використанням відновлюваних джерел енергії, виконуються також на базі компанії «Буренерго».