Алексахін Олександр Олексійович

1953 р. народження, кандидат технічних наук, доцент.

В 1976 році закінчив з відзнакою Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

З 1976 р. по 1989 р. працював інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником кафедри загальної еплотехніки Харківського політехнічного інституту. Приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт на замовлення промислових підприємств та проектних організацій з досліджень теплообміну в елементах металургійного та теплоенергетичного обладнання. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.14.05- «Теоретичні основи теплотехніки» на тему «Теплообмін у каналах прямокутного перерізу».

З 1989 р. по 1993 р. працював старшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту радіотехнічних вимірювань.

З 1993 р. по червень 2015 р. працював доцентом кафедри теплохолодопостачання Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. Звання доцента отримав у 1987році. З вересня 2015 року працює доцентом кафедри теплофізики та молекулярної фізики ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Коло наукових інтересів – дослідження теплових режимів об’єктів комунальної теплоенергетики, енергозбереження у системах теплопостачання міст.

Особистий профіль:

e-mail: a.aleksaxin@karazin.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=mjqpYBQAAAAJ

ORCID: orcid.org/0000-0002-2253-8501

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olexandr_Aleksahin