Чаговець Валерій Костянтинович

Валерій Костянтинович Чаговець 1949 року народження. У 1966 р. закінчив середню школу № 65 в місті Харкові.З 1966 по 1972 рр. навчався в Харківському державному університеті на радіофізичному факультеті за спеціальністю «радіофізика та електроніка» і отримав кваліфікацію радіофізика.

З 1973 р. працює в Фізико-технічному інституті низьких температур НАН України ім. Б.І. Вєркіна у відділі фізики квантових рідин та кристалів. Займав посади інженера, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. На теперішній час – провідний науковий співробітник. Також навчався в аспірантурі і докторантурі цього наукового закладу.

В 1985 р. захистив дисертацію за темою «Поширення звуку і релаксаційні процеси в фонон-домішковій системі слабких розчинів 3Не - 4Не» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур. В 2005 р. – дисертацію за темою «Фазове розшарування та кінетичні процеси в надплинних розчинах 3Не - 4Не» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.09 – фізика низьких температур. Наукові інтереси: кінетичні та термодінамічні процеси в квантових надплинних рідинах при низьких та наднизьких температурах, кріогенна техніка для низьких та наднизьких температур.

За роботу «Кінетичні процеси у квантових рідинах та кристалах» разом з колективом співавторів в 1996 р. отримав звання Лауреата державної премії України в галузі науки і техніки.

Суміщає наукову роботу з викладацькою діяльністю. З 2010 р. працює у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна на кафедрі теплофізики і молекулярної фізики Фізико-енергетичного факультету. Професор кафедри. Викладає дисципліни, що пов’язані з фізикою і технікою низьких температур, изькотемпературними проблемами енергетики та кріогенними технологіями в енергетиці та теплофізиці.

Контактна інформація:

e-mail: ktmf_fef@karazin.ua

Scopus Author ID: 56118829900