Мацевитий Юрій Михайлович

Ю. М. Мацевитий закінчив Інженерно-фізичний факультет Харківського політехнічного інституту, працює в області освіти з 1957 р. Починав свою трудову діяльність в Харківському політехнічному інституті. Нині є також директором Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.

Основні наукові результати, отримані Ю. М. Мацевитим, викладені більш ніж в 500 наукових роботах, у тому числі в 17 монографіях. Він розробив основи теорії моделювання процесів тепломасообміну на гібридних системах середнього класу, запропонував методи рішення нелінійних задач теплопровідності, які використовуються для дослідження температурних полів елементів турбомашин і технологічного обладнання. Багато років проводить дослідження роботи енергетичного обладнання, які спрямовані на підвищення його надійності, маневреності, економічності і подовження термінів функціонування. Ю. М. Мацевитий є ініціатором робіт з теплової діагностики і прогнозування теплового стану енергоблоків на основі інтерпретації експериментальних даних. Велику увагу приділяє розвитку теорії обернених задач теплообміну. Запропонував оригінальні методи рішення некоректних обернених задач теплообміну і методи регулярізації їх рішень. Ю. М. Мацевитий – засновник харківської школи обернених задач. До складу його наукових інтересів входять також питання нетрадиційної енергетики, теплонасосної техніки, ресурсо- і енергозбереження, екологічні аспекти енергетики.

Ю. М. Мацевитий проводить велику науково-організаційну роботу, приділяє багато зусиль питанням інтеграції науки і освіти. Саме за його ініціативою в учбовому процесі обраний курс на глибоке застосування можливостей Інституту проблем машинобудування й інших установ НАН України, завдяки чому студенти знайомляться з сучасними досягненнями вітчизняної науки і поглиблюються в сферу наукових досліджень. Для підвищення якості засвоєння лекційного матеріалу і отримання практичних навичок в рішенні задач студентами ним підготовлено і видано близько 20 методичних вказівок.

Ю. М. Мацевитий підготував 27 кандидатів і 11 докторів наук. Він є головою наукової ради НАН України з наукових основ теплових машин, членом національного комітету України з тепломасообміну, членом Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, головою спеціалізованої ради з присудження наукових ступенів зі спеціальності 05.14.06 “Технічна теплофизика та промислова теплоенергетика”.

Наукова і науково-організаційна робота Ю. М. Мацевитого відмічена орденом Ярослава Мудрого V ступеня, Державними преміями СРСР та України, преміями НАН України, званням “Заслужений діяч науки і техніки”, Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Контактна інформація:

e-mail: ktmf_fef@karazin.ua

Scopus Author ID: 6602980702

Бібліографічний профіль в ORCID

Бібліографічний профіль Researcher ID