Наші партнери

Дослідницькі інститути Академії наук України

1. Інститут проблем машинобудування НАН України ім. А.М.Підгорного (ІПМаш НАН України) http://www.ipmach.kharkov.ua/ ІПМаш є визнаним центром наукових досліджень в галузі енергетики та машінобудування.У складі ІПМаш-14 наукових відділів, де працюють 344 фахівців (133 наукових співробітника , у тому числі один академік і три члени-кореспонденти НАН України, 27 доктори та 73 кандидатів наук), а також спеціальне конструкторсько-технологічне бюро і дослідне виробництво.

Основні наукові напрямки:

§Оптімізація процесів в енергетичних машинах та удосконалення їх конструкцій

§Енергосберегающіе технології та об'єкти нетрадиційної енергетики

§Прогнозірованіе надійності, динамічної міцності і ресурсу енергетичного обладнання

§Моделірованіе та комп'ютерні технології в енергетичному машинобудуванні

2. Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України (ФТІНТ НАН України) - http://www.ilt.kharkov.ua науково-дослідний інститут Відділення фізики і астрономії НАН України, входить до складу Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України, один з провідних українських фізичних центрів, де реалізуються фундаментальні дослідження з експериментальної, теоретичної фізики та математики.

Основні напрямки досліджень Інституту:

· Електронні явища в провідних і надпровідних системах;

· Фізика квантових рідин, квантових кристалів і кріокристалів;

· Низькотемпературний магнетизм;

· Біофізика, низькотемпературна фізика макромолекул;

· Математична фізика і математичний аналіз, геометрія і топологія.

3. Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ) http://www.kipt.kharkov.ua/ru - науковий центр досліджень в галузі фізичних наук. створений в 1928 як Український фізико-технічний інститут. В Інституті вперше в СРСР в 1932 р здійснено розщеплення ядра атома літію, отримані рідкі водень і гелій, побудований перший трьохкоординатний радіолокатор. У ННЦ ХФТІ працювали багато відомих фізиків таких, як Лев Ландау, Ігор Курчатов, Кирило Синельников, Лев Шубников, Євген Ліфшиц та ін.

У складі наукового центру знаходяться Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій, Інститут фізики плазми, Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики, Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорення, Інститут теоретичної фізики ім. А. І. Ахієзера. В ХФТІ знаходиться найпотужніший в СНД лінійний прискорювач електронів.

Підприємства енергетичної галузі.

4. ТОВ «Буренерго» (http://burenergo.uaprom.net/) Компанія «Буренерго» пропонує повний комплекс послуг з тепло і енергопостачання будівель із застосуванням передових технологій в галузі енергозбереження та альтернативної енергетики. Теплові насоси, сонячні колектори, система автономного електроживлення, автономного вуличного освітлення - це далеко не повний список устаткування, яке встановлено і працює в центрі «Буренерго» і доступно для навчання і досліджень студентам і співробітникам нашого факультету.

5. ЗОЛОТИЙ ПЕРЕРІЗ (http://www.gsukr.com.ua/gs/index.cfm). Енергоаудит, проектування, постачання, монтаж і сервіс внутрішніх інженерних мережі систем будівель.

6. ЕКІПАЖ (http://okna.ua/ekipag) Фірма `Екіпаж` є виробником металопластикових та алюмінієвих конструкцій, у тому числі з підвищеною енергоефективністю

Підприємства галузі розробки програмного забезпечення.

7. Компанія NIX Solutions (http://nixsolutions.com/) була заснована в 1994 році і до теперішнього часу перетворилася на одного з найбільших флагманів IT-аутсорсингу в Україні з серйозним портфелем виконаних проектів за плечима. Багата історія, міцні традиції, інноваційний комплексний підхід до вирішення завдань клієнтів і реальна турбота про їхній бізнес є основою успіху компанії і дозволяють їй динамічно розвиватися, постійно розширюючи перелік надаваних послуг і підвищуючи їх якість.